Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 26-06-2024 09:52

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Tadeusz Władysław
Nazwisko: Jóźwiak
Miejsce urodzenia: Tomaszów Lubelski
Data urodzenia: 15-01-1933
Imię ojca: Władysław
Imię matki: Apolonia
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Tadeusz Jóźwiak był rozpracowywany przez Wydz. V KW MO w Gdańsku od 03.03.1982 pod nr 42712 w ramach Sprawy Operacyjnego Rozpracowania (SOR) krypt. "Jagoda" nr rej. 42350, prowadzonej od 10.02.1982 do 08.05.1982. Następnie 08.11.1983 przerejestrowany pod tym samym numerem do SOR krypt. „Kompania” nr rej. 45172. Sprawa prowadzona w okresie od 30.08.1982 do 21.09.1989. Akta sprawy krypt. "Kompania" zniszczono. Materiały zniszczono. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Objęty śledztwem prowadzonym przez Wydz. Śledczy KW MO w Gdańsku (RSD-35/82) w sprawie sporządzania i gromadzenia ulotek i apeli nawołujących mieszkańców Gdańska do akcji protestacyjnej w dn. 13.02.1982. Akta złożono w archiwum pod sygn. 8302/III. Materiały o sygn. 8302/III zniszczono za protokołem brakowania nr 1/88. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Akta Prokuratury Rejonowej w Gdańsku prowadzone od 10.02.1982 do 25.04.1983. Sprawa dotyczyła grupy działaczy „Solidarności” ze Stoczni Gdańskiej i Stoczni Północnej, która dopuściła się naruszenia postanowień dekretu z 12.12.1981- nie odstąpienie od prowadzenia działalności związkowej i redagowanie apelu nawołującego do akcji protestacyjnej pod pomnikiem zabitych stoczniowców. Tadeusz Jóźwiak figuruje w materiałach jako jeden z działacz, którzy spotkali się 10.02.1982 w prywatnym mieszkaniu celem przygotowywania apelu wzywającego do akcji protestacyjnej w dniu 13.02.1982. W trakcie spotkania został zatrzymany przez MO i umieszczony w Areszcie Śledczym w Gdańsku. Przeprowadzono rewizję osobistą ww. i przeszukano jego mieszkania. Nie odnaleziono jednak żadnych obciążających dowodów. Postanowieniem Prokuratury Marynarki Wojennej w Gdyni z 12.02.1982 (Pm. Śl. II-47/82) tymczasowo aresztowany. 08.03.1982 postanowieniem Prokuratury Marynarki Wojennej śledztwo zostało częściowo umorzone, zaś akta sprawy przekazane do dalszego prowadzenia do Prokuratury Rejonowej w Gdańsku. Postanowieniem Prokuratury Rejonowej w Gdańsku (4 Ds. 42/82) z 25.03.1982 uchylono prowadzenie postępowania w trybie doraźnym. Decyzją Prokuratury Rejonowej w Gdańsku z 06.05.1982 wobec ww. uchylono tymczasowe aresztowanie. Postanowieniem z 13.05.1982 Prokuratura Rejonowa w Gdańsku umorzyła dalsze postępowanie z powodu braku dostatecznych dowodów winy. IPN Gd 59/7 t. 1-3.
Akta Tadeusza Jóźwiaka, tymczasowo aresztowanego na mocy postanowienia Prokuratury Marynarki Wojennej w Gdyni (Pm.Śl.II-47/82) z 12.02.1982 w związku z podejrzeniem o działalność w zdelegalizowanych strukturach NSZZ „Solidarność” oraz współudział w przygotowaniu apelu wzywającego stoczniowców i mieszkańców Gdańska do podjęcia akcji protestacyjnej w dniu 13.02.1982 przeciwko stanowi wojennemu. Osadzony w Areszcie Śledczym w Gdańsku, z którego został zwolniony 06.05.1982. IPN Gd 161/150 (38/444).
Akta podręczne prokuratora prowadzone przez Prokuraturę Wojewódzką w Gdańsku (Ds. 8/82) od 30.01.1982 do 29.04.1982. Ww. przechodzi w sprawie dotyczącej organizacji protestu z 30.01.1982 pod pomnikiem Ofiar Grudnia 1970 w Gdańsku i kolportażu ulotek informacyjnych. Z powodu nie wykrycia sprawcy 29.04.1982 śledztwo zostało umorzone przez Prokuraturę Wojewódzką w Gdańsku. IPN Gd 76/13.
.