Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 20-06-2022 09:40

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Romuald Ryszard
Nazwisko: Brac
Miejsce urodzenia: Chwarzno
Data urodzenia: 03-02-1931
Imię ojca: Bronisław
Imię matki: Wanda


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Romuald Brac (w aktach figuruje pod nazwiskiem Bratz) był objęty śledztwem Wydz. Śledczego WUBP w Bydgoszczy w związku z podejrzeniem o przynależność do „nielegalnej” organizacji pn. „Krajowa Armia Podziemna” działającej w latach 1949-1950 na terenie Chojnic. Dn. 16.05.1950 został tymczasowo aresztowany przez PUBP w Chojnicach. Wojskowa Prokuratura Rejonowa w Bydgoszczy (Pr. II. 165/50) oskarżyła w/w o przestępstwo z art. 86 § 2 KKWP. Dn. 28.08.1959 materiały złożono w archiwum Wydz. Ewidencji Operacyjnej KWMO w Bydgoszczy do nr 2722/Śl. IPN By 070/2651 t. 1-2 (2722/III).
Akta prokuratorskie. Romuald Brac (w aktach figuruje pod nazwiskiem Bratz), w związku z podejrzeniem o przynależność do „nielegalnej” organizacji pn. „Krajowa Armia Podziemna” działającej w latach 1949-1950 na terenie Chojnic, tj. o przestępstwo z art. 86 § 2 KKWP, został objęty śledztwem WUBP w Bydgoszczy i postępowaniem Wojskowej Prokuratury Rejonowej w Bydgoszczy (Pr II 165/50). Dn. 16.05.1950 tymczasowo aresztowany. WPR skierowała sprawę do Wojskowego Sądu Rejonowego w Bydgoszczy. IPN By 141/113 (Pr II 165/50).
Akta sądowe w sprawie m.in. przeciwko Romualdowi Bracowi, objętemu postępowaniem WPR w Bydgoszczy i Wydz. Śledczego WUBP w Bydgoszczy z powodu przynależności do „nielegalnej” organizacji pn. „Krajowa Armia Podziemna” działająca w latach 1949-1950 na terenie Chojnic. Aresztowany dn. 16.05.1950. Dn. 28.06.1950 osadzony w więzieniu karno-śledczym w Chojnicach. Wyrokiem Wojskowego Sądu Rejonowego w Bydgoszczy z dn. 12.09.1950 skazany na 5 lat więzienia. Karę odbywał kolejno w więzieniu w Koronowie (od 09.05.1951), w Potulicach (od 17.05.1951) oraz w Jaworznie (od 25.05.1951). Zwolniony 16.09.1953. IPN By 66/2238-2239 (Sr. 299/50).
Charakterystyka nielegalnej organizacji młodzieżowej "Krajowa Armia Podziemna" działającej na terenie Chojnic, Szubina, Żołędowa i Bydgoszczy. Romuald Brac został aresztowany dn. 16.05.1950 przez PUBP w Chojnicach w związku z przynależnością do w/w organizacji. W dn. 12.09.1950 skazany na 5 lat więzienia. IPN By 09/39 (Nr 39/0).
Romuald Brac figuruje w materiałach KWMO w Bydgoszczy zawierających ankiety personalne dot. 3329 osób podejrzanych o przestępstwa popełnione w latach 1945-1962. Ankieta zawiera: dane personalne, krótki opis czynu, dane o wyroku, nr archiwalny akt śledczych. IPN By 00118/12.
.