Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 23-07-2021 08:33

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Sabina Marianna
Nazwisko: Świątek
Miejsce urodzenia: Radomsko
Data urodzenia: 22-02-1928
Imię ojca: Jan
Imię matki: Stanisława
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta sprawy karnej przeciwko Sabinie Świątek i innym oskarżonym z art. 86 § 2 KKWP; art. 3 § 2, art. 4 § 1, art. 14 § 2 Dekretu z dn. 13.06.1946 roku o przestępstwach szczególnie niebezpiecznych w okresie odbudowy Państwa; art. 187, art. 259 KK, tj. “o kierowanie i przynależność do bandy leśnej nielegalnej organizacji >Konspiracyjne Wojsko Polskie<, mającej na celu przemocą zmienić ustrój Państwa Polskiego”; “udział w związku mającym na celu dokonywanie morderstw na członkach PPR i funkcjonariuszy MO”; "przechowywanie broni palnej i amunicji bez zezwolenia władz"; "dokonanie napadów rabunkowych"; udział w napadzie na stację kolejową i pociąg. Skazana przez WSR Kielce z dnia 31.05.1947 na 5 lat więzienia, na mocy amnestii karę darowano w całości. IPN Ki 8/317 (SR 521/47).
Sabina Świątek była kontrolowana operacyjnie przez WUBP w Katowicach. Ww. w latach 1950-1952 na terenie Częstochowy udzielała schronienia oraz zaopatrywała w żywność dowódcę organizacji pn. „Liga Walki Patriotów Polskich” za co skazana została przez WSR w Katowicach w dniu 26.07.1952 na 10 lat więzienia z art. 28 w związku z art. 86 § 2 KKWP. W materiałach znajdują się dane dot. ww. , że została skazana za udzielenie pomocy dowódcy nielegalnej organizacji o nazwie "Liga Walki Patriotów Polskich" działającej na terenie powiatu częstochowskiego w latach 1950-1952. Osadzona w więzieniu w Katowicach. W dniu 14.02.1953 przeniesiona do Więzienia w Sosnowcu, następnie 8.03.1953 do więzienia w Grudziądzu. Zwolniona na mocy amnestii z dnia 30.04.1956 roku. Materiały 4.11.1971 złożono do archiwum Wydziału „C” KW MO w Katowicach pod sygnaturą 15664/II. IPN Ka 230/6951 t. 1-2 (15664/II).
Kontrola operacyjna Sabiny Świątek i innych osób podejrzanych o przynależność do nielegalnej organizacji “Konspiracyjne Wojsko Polskie”. S. Świątek pełniła funkcję łącznika na terenie powiatu częstochowskiego, wieluńskiego, radomskiego w okresie powojennym. Wyrokiem Wojskowego Sądu Rejonowego w Katowicach dn. 26.07.1952 skazana na 10 lat więzienia, utratę praw obywatelskich na 5 lat. Materiały 13.03.1972 złożono do archiwum Wydziału “C” KW MO w Katowicach pod sygnaturą 16451/II. IPN Ka 230/988 (16451/II, 123/14/XD, 123/23/XD, 730/343/XD).
Akta kontrolne śledztwa Wydziału Śledczego WUBP w Katowicach w sprawie przynależności do nielegalnej organizacji "Liga Walki z Komunizmem" (następnie "Liga Walki Patriotów Polskich") w latach 1948-1952, mającej na celu zmianę ustroju państwa, sporządzania w celu rozpowszechnia ulotek o treści antypaństwowej, posiadania wiadomości o członkach nielegalnej organizacji i niepowiadomienia o tym organów ścigania, wchodzenia w porozumienie z członkami nielegalnej organizacji oraz nielegalnego posiadania dolarów, prowadzonego przeciwko: Sabinie Świątek i innym, tj. oskarżonym o popełnienie przestępstw z art. 86 § 2 kodeku karnego Wojska Polskiego, art. 23 § 1 i § 2 Dekretu z dnia 13-06-1946 roku., art. 18 § 1 Dekretu z dnia 13-06-1946 roku. w zw. z art. 86 § 2 kodeku karnego Wojska Polskiego, art. 88 § 1 w zw. z art. 86 § 2 kodeku karnego Wojska Polskiego oraz art. 3 § 1 i § 2 ustawy karno-dewizowej z dnia 28.03.1953. Materiały 12.06.1971 złożono do archiwum Wydziału “C” KW MO w Katowicach pod sygnaturą 1494/III. IPN Ka 03/986 t. 1-9 (1494/III).
S. Świątek występuje w opracowaniu historycznym Wydziału “C” KW MO w Częstochowie z lat 1974-1977. Charakterystyka podziemnej organizacji "Liga Walki Patriotów Polskich" pod dowództwem Mariana Michalczyka, działającej w latach 1951-1955 na terenie Częstochowy. Organizacja początkowo nosiła nazwę „Liga Walki z Komunizmem”. Organizacja mająca na celu szerzenie idei walki z zasadami ustroju socjalistycznego państwa, zamachy na funkcjonariuszy MO, UB, rozpowszechnianie ulotek i plakatów o treści antypaństwowej. IPN Ka 010/22 t. 12 (25/IV), IPN Ka 057/99 t. 1-3.
S. Świątek występuje w opracowaniu historycznym Wydziału “C” KW MO w Katowicach z lat 1973-1980. Charakterystyka podziemnej organizacji „Konspiracyjne Wojsko Polskie” pod dowództwem Stanisława Sojczyńskiego, działającej na terenie powiatów częstochowskiego, lublinieckiego, kłobuckiego, zawierciańskiego w latach 1945-1947. Organizacja mająca na celu zmianę ustroju Polski Ludowej poprzez dokonywanie zamachów na żołnierzy WP, funkcjonariuszy UB i MO, dokonywanie wyroków na działaczach i aktywistach partyjnych oraz członkach i sympatykach partii, dokonywanie napadów na transporty PKP, placówki handlu uspołecznionego i osoby prywatne. IPN Ka 057/219 t. 1-4.
.