Biuletyn informacji publicznej IPN Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 20-05-2019 08:33

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Marek Stefan
Nazwisko: Wójcicki
Miejsce urodzenia: Bielsko-Biała
Data urodzenia: 04-03-1960
Imię ojca: Stefan
Imię matki: Maria
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta internowania. Marek Wójcicki, student prawa Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, który „podważa legalność wprowadzenia stanu wojennego w Polsce, funkcjonowanie i decyzje wydawane przez Wojskową Radę Ocalenia Narodowego”, a ponadto posiada „rozległe kontakty z czołowymi działaczami antysocjalistyczymi”, został internowany w dn. 17.02.1982, ponieważ „stanowi poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa Państwa”. Zwolniony w dn. 05.06.1982 na podstawie decyzji nr 1032 o uchyleniu internowania. W dn.13.09.1982 materiały sprawy zostały zarchiwizowane w Wydziale „C” KWMO Katowice pod sygn. 39141/II. IPN Ka 043/161 (39141/II).
Akta internowanego. Dokumenty wytworzone w związku z internowaniem ww. (zatrzymany 17.02.1982), który od 19.02.1982 do 05.06.1982 przebywał w Ośrodku Odosobnienia w Zabrzu zatrzymany na podstawie decyzji nr III/165 z uwagi na fakt, iż „prowadzi działalność godzącą w prawidłowe funkcjonowanie systemu władzy i organów administracji państwowej w Kraju”. Zwolniony 05.06.1982 na mocy decyzji o uchyleniu internowania. Materiały IPN Ka 42/869 to karta depozytowa internowanego. IPN Ka 43/340 (11/82), IPN Ka 42/869 (11/82).
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia (SOS) krypt. „Kokos” została zarejestrowana w ewidencji operacyjnej 14.05.1982 pod numerem KA-49627 i prowadzona była przez Wydział V-1 KWMO/WUSW Katowice. Sprawę założono na podstawie informacji z której wynikało, że na terenie Katowic po ogłoszeniu stanu wojennego podjęła działalność „nielegalna” organizacja młodzieżowa zajmująca się drukiem i kolportażem „wrogich” ulotek. Celem sprawdzenia było „ustalenie struktury organizacyjnej, składu osobowego, systemu łączności oraz punktów kontaktowych”, a także powiązań z b. działaczami NSZZ „Solidarność” i „KPN”. W dniu 25.08.1982 SOS przerejestrowano na Sprawę Operacyjnego Rozpracowania (SOR). W wyniku badań operacyjnych potwierdzono istnienie organizacji młodzieżowej pn. „Młodzieżowy Ruch Oporu”, skupiającej młodzież szkół średnich, której celem było „odzyskanie swobód demokratycznych i wolności osobistej Polaków”. Marek Wójcicki występuje w aktach sprawy jako współorganizator „MRO”. W związku z prowadzoną sprawą w miejscu zamieszkania ww. przeprowadzono przeszukanie (wynik negatywny). Rozpracowanie zakończono 14.01.1985 w związku z likwidacją organizacji. W dn. 13.02.1985 materiały sprawy zarchiwizowano w Wydziale „C” WUSW Katowice pod sygn. 41236/II. IPN Ka 048/1504 t. 1-3 (41236/II).
Akta paszportowe. W aktach znajduje się zastrzeżenie wyjazdu za granicę (Z-I-1032/BT), obejmujące wszystkie kraje świata w okresie od 27.03.1982 do odwołania. Zastrzeżenie, zostało wniesione przez Wydział III KWMO Katowice, z uwagi na działalność ww. w NZS i KPN. Zastrzeżenie wyjazdów zarejestrowano w ewidencji operacyjnej w dn. 03.05.1982 pod numerem KA-49472 (anulowano 10.10.1985). W dniu 25.05.1982 z uwagi na sytuację społeczno-polityczną panującą w kraju m.in. brak podstawowych swobód obywatelskich ww. złożył wniosek o wydanie zezwolenia na wyjazd za granicę na pobyt stały. IPN Ka 620/7916 (EAKT 7916).
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia (SOS) krypt. „Odważny” została zarejestrowana w ewidencji operacyjnej w dn. 29.10.1982 pod numerem KA-51287 i była prowadzona przez Grupę Operacyjną w Gliwicach Wydziału V-2 KWMO Katowice, a następnie przez Sekcję V KMMO/MUSW Zabrze. Sprawę założono w celu rozpoznania działalności byłego aktywnego działacza NSZZ „Solidarność” z terenu Gliwic i Zabrza. SOS zakończono 14.11.1989, materiały sprawy zarchiwizowano w Wydziale „C” WUSW Katowice pod sygn. 43197/II. Marek Wójcicki występuje w materiałach SOS „Odważny” z uwagi na kontakt korespondencyjny jaki utrzymywał z „głównym figurantem” sprawy, który był objęty kontrolą korespondencji. IPN Ka 048/810 t. 1-3 (43197/II).
Kwestionariusz Ewidencyjny (KE) krypt. „Jezuitka” został zarejestrowany w ewidencji operacyjnej w dn. 13.10.1983 pod numerem KA-54283 przez Wydział III-1 WUSW Katowice. Sprawę założono w celu kontroli „aktywnej działaczki” ZHP prezentującej poglądy „radykalno-katolickie”, która prowadząc drużynę młodszoharcerską przy SP w Katowicach, może doprowadzić do „klerykalizacji młodzieży harcerskiej”. KE zakończono 10.01.1989 w związku z zaprzestaniem „wrogiej działalności”. W dn. 22.02.1989 materiały sprawy zostały zarchiwizowane w Wydziale „C” WUSW Katowice pod sygn. 43197/II. Marek Wójcicki występuje w materiałach KE „Jezuitka” z uwagi na fakt utrzymywania kontaktów z „figurantką” sprawy. IPN Ka 0169/1038 (43197/2) mikrofilm.
Materiały administracyjne. Wykaz internowanych pracowników i studentów Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach oraz mieszkańców miasta Tychy. Ww., student prawa, był internowany w okresie od dn. 17.02.1982 do 05.06.1982. IPN Ka 093/220.