Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-11-2021 14:13

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby pełniącej funkcje publiczne


Imiona: Marek Andrzej
Nazwisko: Kołaczek
Miejsce urodzenia: Sosnowiec
Data urodzenia: 28-12-1956
Imię ojca: Bogdan
Imię matki: Zofia
Dodatkowe informacje:


Nazwa funkcji Instytucja Data objęcia funkcji
Sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego Naczelny Sąd Administracyjny 29-06-2001
Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
W 1987 r. upoważniony do dostępu do wiadomości stanowiących tajemnicę państwową przez WUSW w Katowicach. Karta Mkr-2 z kartoteki osób upoważnionych do prac tajnych (MOB) WUSW w Katowicach; karta Mkr-2 w kartotece ogólno-informacyjnej Biura "C" MSW; akta MOB sygn. IPN Ka 045/176.
Akta paszportowe. Sygn. IPN Ka 142/17274 (sygn. EASO 17274).
Zarządzenia/Orzeczenia
Treść

Ppl Ka 614/13 zarządzenie z dnia 24.01.2014 r. dotyczące Marka Andrzeja Kołaczka – prokurator IPN zarządził o pozostawieniu sprawy bez dalszego biegu wobec niestwierdzenia wątpliwości co do zgodności oświadczenia lustracyjnego z prawdą.

.