Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 23-07-2021 08:33

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu kierowniczych stanowisk partyjnych i państwowych PRL


Imiona: Jarema
Nazwisko: Maciszewski
Miejsce urodzenia: Araucaria, Brazylia
Data urodzenia: 24-06-1930
Imię ojca: Seweryn
Imię matki: Kazimiera
Dodatkowe informacje:

W PPS od 1948 roku, następnie w PZPR, ponadto w latach 1947-48 OMTUR, ZMP (1948-56), w ZMS sekretarz, członek przeydium Zarządu Głównego w latach 1957 - 1963 r. Historyk, ukończył Wydział Filozoficzno-Historyczny Uniwersytetu Wrocławskiego (1952), dr hab. 1966 r., prof. nadzwyczajny 1972 r.
W latach 1943 - 1944 "Szare Szeregi". W 1950 roku wizytator szkół Dyrekcji Okręgowej Szkolenia Zawodowego we Wrocławiu. Następnie w latach 1950-1952 asystent Zakładu Narodowego im. Ossolińskich - Wrocław. W latach 1952-1958 na Uniwersytecie Wrocławskim, adiunkt (1958). Zastępca red. naczelnego tygodnika "Poglądy" Wrocław (1957-58). Od 1958 roku w Instytucie Historycznym Uniwersytetu Warszawskiego.
Poseł na Sejm PRL w latach 1969 - 1989; członek Rady Konsultacyjnej przy Przewodniczącym Rady Państwa 1986 - 1989.
Źródło: AAN V/164, 128; Mołdawa T., Ludzie władzy 1944-1991, s. 312; Polska Zjednoczona Partia Robotnicza część I - Zjazdy i posiedzenia plenarne Komitetu Centralnego od I do IX Zjazdu (porządek dzienny, źródła). Część II Członkowie władz naczelnych oraz I sekretarze komitetów wojewódzkich PZPR 21 XII 1948 - 31 XII 1982. Opracowali W. Ciempiel, J. Jakubowski, J. Szczeblewski, Warszawa 1983, dalej, PZPR, oprac. W. Ciempiel, 1983, s...; Kto jest kim w Polsce. Informator biograficzny. Edycja 2. Wyd. Interpress. Warszawa 1989, s. 774.Stanowisko Komórka organizacyjna Instytucja Miejscowość Partia polityczna Data rozpoczęcia Data zakończenia Źródło informacji
Członek Egzekutywa Komitet Wojewódzki Wrocław PZPR 1957 1958 Kto jest kim w Polsce. Informator biograficzny. Edycja 2. Wyd. Interpress. Warszawa 1989, s. 774.
I Sekretarz Komitet Uczelniany Uniwersytetu Warszawskiego Warszawa PZPR 1969 1972 Kto jest kim w Polsce. Informator biograficzny. Edycja 2. Wyd. Interpress. Warszawa 1989, s. 774.
Kierownik Wydział Nauki i Oświaty Komitet Centralny Warszawa PZPR 28-01-1975 31-03-1981 AAN V/164, 128; W. Janowski, A. Kochański, Informator o strukturze i obsadzie personalnej centralnego aparatu PZPR 1948-1990, pod red. K. Persaka, Warszawa 2000 , s.121.
Zastępca Członka Komitet Centralny Warszawa PZPR 12-12-1975 2-07-1986 PZPR, oprac. W. Ciempiel, 1983, s. 179.
Rektor Akademia Nauk Społecznych przy Komitecie Centralnym PZPR Warszawa Brak 21-01-1986 30-09-1990 W. Janowski, A. Kochański, Informator o strukturze i obsadzie personalnej centralnego aparatu PZPR 1948-1990, pod red. K. Persaka, Warszawa 2000, s. 143.
Członek Komitet Centralny Warszawa PZPR 02-07-1986 29-01-1990 Polska Zjednoczona Partia Robotnicza Zjazdy, plenarne posiedzenia Komitetu Centralnego, władze naczelne I sekretarze Komitetów Wojewódzkich PZPR 1981-1986, oprac. J. Jakubowski, J. Szczeblewski, Warszawa 1986, s. 69.
Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Operacyjne sprawdzenie Rejestracja w dniu 20.02.1986 r. pod numerem 95373, przez Wydz. VII Dep. II w kategorii: op[eracyjne] sp.[rawdzenie], pod datą 24.03.1989 zapis: "rezygnacja" [Brak informacji o materiałach] (Zapis w dzienniku rejestracyjnym MSW). "Z powodu braku materiałów proszę o wyrejestrowanie z ewidencji Biura „C” [W]USW drugostronnie wymienionego zabezpieczanego do nr 95373." (Zapis na karcie E-16 z kartoteki odtworzeniowej Biura "C" MSW). Materiałów brak.
Rozpracowanie Karta E-14: Wydz. III ;stempel o treści: Materiały w Wydziale „C” KWMO Wrocław nr II-32428 Dziennik archiwalny: E-6 sygn. IPNWr 00274/29 L.p 32 428 IPN Wr 024/1889 (II-324280)
.