Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 26-06-2024 09:52

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu kierowniczych stanowisk partyjnych i państwowych PRL


Imiona: Jerzy Józef
Nazwisko: Majka
Miejsce urodzenia: Wadowice
Data urodzenia: 17-01-1930
Imię ojca: Józef
Imię matki: Janina
Dodatkowe informacje:

W PPS od 1948 r., następnie w PZPR. Ukończył Wyższą Szkołę Nauk Społecznych przy Komitecie Centralnym PZPR (1969 r.), oraz w 1971 roku Instytut Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. W latach 1948-1956 w Związku Młodzieży Polskiej. Członek Komisji Historii Ruchu Młodzieżowego Federacji Socjalistycznych Związków Młodzieży Polskiej (FSZMP) (1964-1980).
Redaktor Naczelny "Trybuny Ludu" w latach 1985-1990.
Źródło: Kto jest kim w Polsce. Informator biograficzny. Edycja 2. Wydawnictwo Interpress Warszawa 1989, s. 782-783.Stanowisko Komórka organizacyjna Instytucja Miejscowość Partia polityczna Data rozpoczęcia Data zakończenia Źródło informacji
I Sekretarz Komitet Zakładowy Robotniczej Spółdzielni Wydawniczej "Prasa-Książka-Ruch" Warszawa PZPR 1980 1981 Kto jest kim w Polsce. Informator biograficzny. Edycja 2. Wydawnictwo Interpress Warszawa 1989, s. 782-783.
Członek Egzekutywa Komitet Warszawski Warszawa PZPR 1981 Kto jest kim w Polsce. Informator biograficzny. Edycja 2. Wydawnictwo Interpress Warszawa 1989, s. 783.
Członek Komisja Ideologiczna Komitet Centralny Warszawa PZPR 1981 29-01-1990 Kto jest kim w Polsce. Informator biograficzny. Edycja 2. Wydawnictwo Interpress Warszawa 1989, s. 783.
Kierownik Wydział Informacji Komitet Centralny Warszawa PZPR 26-10-1981 11-11-1985 W. Janowski, A. Kochański, Informator o strukturze i obsadzie personalnej centralnego aparatu PZPR 1948-1990, pod red. K. Persaka, Warszawa 2000, s. 116.
Członek Komitet Centralny Warszawa PZPR 02-07-1986 29-01-1990 Polska Zjednoczona Partia Robotnicza Zjazdy, plenarne posiedzenia Komitetu Centralnego, władze naczelne I sekretarze Komitetów Wojewódzkich PZPR 1981-1986, oprac. J. Jakubowski, J. Szczeblewski, Warszawa 1986, s. 69.
Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Konsultant W dniu 28.08.81 r. zarejstrowany pod numerem 66392 przez Wydz. XIV Dep. II w kategorii konsultant. W dniu 21.02.1983 r. materiały złożono do archiwum (informacja pochodzi z dziennika rejestracyjnego MSW). Materiały Wydz. XIV Dep. II MSW złożono w archiwum Wydz. II Biura"C" MSW do numeru 17002/I, materiały sfilmowano pod numerem 15175/1 (Informacja pochodzi z karty Mkr-2). Materiały o sygn. arch. 17002/I zostały wybrakowane jako nie przedstawiajace wartości historycznej i operacyjnej (informacja pochodzi z nie datowanej karty E-16 z kartoteki Biura "C" MSW). IPN BU 002086/1191(15175/1)
.