Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 05-12-2023 15:09

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu kierowniczych stanowisk partyjnych i państwowych PRL


Imiona: Lucjan
Nazwisko: Motyka
Miejsce urodzenia: Kraków
Data urodzenia: 04-05-1915
Imię ojca: Franciszek
Imię matki: Anna
Dodatkowe informacje:

W okresie 04-11.1945 r. I sekretarz WK PPS w Krakowie.
Od 11.1945 r. do 11.1947 r. sekretarz KCZZ.
Od 06.1947 r. do 07.1948 r. przewodniczący KC OMTUR.
Od 07.1948 r. do 01.1949 r. sekretarz generalny ZG ZMP.
Od 05.1945 r. do 02.1972 oraz od 03.1976 r. do 03.1980 r. poseł do KRN, na Sejm Ustawodawczy i Sejm PRL I-V i VII kadencji.
Od 1951 r. dyrektor departamentu, nast. dyrektor CZ Sztuk Plastycznych i Wystaw w Ministerstwie Kultury i Sztuki.
Od 1971 r. do 1975 r. ambasador PRL w Czechosłowacji.
Od 1978 r. do 1980 r. ambasador PRL w Bułgarii.
Od 1980 r. do 1983 r. ambasador PRL w Szwajcarii.
Źródła: AAN KC PZPR CK X-312; T. Mołdawa, Ludzie władzy 1944-1991. Władze państwowe i polityczne Polski według stanu na dzień 28 II 1991, W-wa 1991,Stanowisko Komórka organizacyjna Instytucja Miejscowość Partia polityczna Data rozpoczęcia Data zakończenia Źródło informacji
Członek Komitet Centralny Warszawa PZPR 21-12-1948 02-1980 PZPR. Cz. I, Zjazdy i plenarne posiedzenia KC od I do IX Zjazdu (porządek dzienny, źródła). Cz. II, Członkowie władz naczelnych oraz I sekretarze KW PZPR 21 XII 1948 – 31 XII 1982, oprac.: W. Ciempiel, J. Jakubowski, J. Szczeblewski, W-wa 1983, s. 63, 171.
Dyrektor Główny Urząd Kultury Fizycznej Warszawa 04-1949 02-1950 T. Mołdawa, Ludzie władzy 1944-1991. Władze państwowe i polityczne Polski według stanu na dzień 28 II 1991, W-wa 1991, s. 235.
Przewodniczący Główny Komitet Kultury Fizycznej Warszawa 02-1950 07-1951 AAN KC PZPR CK X-312; T. Mołdawa, Ludzie władzy 1944-1991. Władze państwowe i polityczne Polski według stanu na dzień 28 II 1991, W-wa 1991, s. 234.
Podsekretarz Stanu Ministerstwo Kultury i Sztuki Warszawa 02-1955 02-1957 T. Mołdawa, Ludzie władzy 1944-1991. Władze państwowe i polityczne Polski według stanu na dzień 28 II 1991, W-wa 1991, s. 192.
I Sekretarz Komitet Wojewódzki Kraków PZPR 14-02-1957 16-12-1964 AAN KC PZPR CK X-312; PZPR. Cz. I, Zjazdy i plenarne posiedzenia KC od I do IX Zjazdu (porządek dzienny, źródła). Cz. II, Członkowie władz naczelnych oraz I sekretarze KW PZPR 21 XII 1948 – 31 XII 1982, oprac.: W. Ciempiel, J. Jakubowski, J. Szczeblewski, W-wa 1983, s. 310.
Minister Ministerstwo Kultury i Sztuki Warszawa 12-12-1964 26-10-1971 AAN KC PZPR CK X-312; T. Mołdawa, Ludzie władzy 1944-1991. Władze państwowe i polityczne Polski według stanu na dzień 28 II 1991, W-wa 1991, s. 192.
Kierownik Wydział Kultury Komitet Centralny Warszawa PZPR 02-04-1975 13-12-1977 W. Janowski, A. Kochański, Informator o strukturze i obsadzie personalnej centralnego aparatu PZPR 1948-1990, pod red. K. Persaka, Warszawa 2000., s. 118.
Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Kartoteka członków nielegalnych organizacji Biura "C" MSW. Karta E-14/1/72: "Materiały w Wydz. II Biura „C“ MSW Nr 1087/X, data zapisu: 17.04.1973, 73/X, data zapisu: 31.09.1975, 162/X str. 58,140,152,154,155, data zapisu: 04.12.1975, 189/X str. 30, 34, 36, 36, 37, 56, data zapisu: 15.12.1975, 250/X/96 str. 149, data zapisu: 18.02.1976." IPN BU 0298/918 (MSW 1087/X), IPN BU 0298/365 (MSW 250/X/96) Materiały nie odnalezione: MSW 73/X, MSW 162/X, MSW 189/X
.