Biuletyn informacji publicznej IPN Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 24-06-2020 09:08

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Elżbieta Maria
Nazwisko: Ruta-Solarska
Nazwisko rodowe: Ruta
Miejsce urodzenia: Poznań
Data urodzenia: 22-01-1959
Imię ojca: Jan
Imię matki: Regina


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia Dot. wspierania osób prowadzących działalność polityczną i represjonowanych za tę działalność oraz ich rodzin. IPN Po 08/1104 (10570/II)
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia Dot. środowiska studenckiego i NZS UAM w Poznaniu. IPN Po 08/1272 (10953/II)
Akta kontrolne śledztwa Dot. rozpowszechniania „wrogich ulotek”. Prokuratura zarej. sprawę pod nr. 93/82. Sprawę umorzono na mocy amnestii. IPN Po 04/3505 (15017/III)
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania Dot. „prowadzenia nielegalnej działalności politycznej”. IPN Po 08/2356 (13051/II)
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia Dot. prowadzenia „działalności antypaństwowej naruszającej porządek prawny”. IPN Po 0120/92 (792/2 mkf.)
Akta kontrolne śledztwa Dot. drukowania, posiadania i rozpowszechniania „nielegalnych wydawnictw”. Prokuratura zarej. sprawę pod nr. 96/85. IPN Po 04/3567 (15100/III)
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia Dot. rozpowszechniania „nielegalnych wydawnictw szkalujących ustrój PRL”. IPN Po 08/1832 (12095/II)
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia Dot. NZS UAM w Poznaniu. IPN Po 08/2292 (12976/II)
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania Dot. prowadzenia wrogiej działalności politycznej oraz założenia Polskiej Partii Socjalistycznej (PPS). IPN Po 08/2285 (12969/II)
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania Dot. założenia Wielkopolskiego Komitetu Oporu Rolników (WKOR). IPN Po 08/2013 (12574/II)
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania Dot. przygotowania strajku i kolportażu nielegalnych ulotek na terenie Zakładów HCP. IPN Po 08/2106 (12712/II)
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia „Wroga, negatywna działalność o charakterze politycznym w ochranianych obiektach i środowiskach.” Materiałów archiwalnych brak. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Akta administracyjne Dot. przeszukania w mieszkaniu; udziału w nielegalnych zebraniach, zgromadzeniach i działalności organizacji „Wolność i Pokój”. IPN Po 06/286 t. 25, 36, 55, 67, 73.