Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 24-01-2023 08:44

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Teresa Maria
Nazwisko: Klimek
Nazwisko rodowe: Tomaszewska
Miejsce urodzenia: Hrubieszów
Data urodzenia: 11-10-1929
Imię ojca: Stanisław
Imię matki: Maria


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Dokumentacja ewidencyjna Internowana w Ośrodku Odosobnienia w Poznaniu. „Podstawa internowania: Członek Okręgowego Komitetu Obrony Więzionych za Przekonania Polityczne. Jako pedagog instruował[a] młodzież do tworzenia niezależnych organizacji uczniowskich. Usiłowała zbierać informacje o funkcjonariuszach MO i SB dla potrzeb NSZZ »S«. Członek PPD w Gorzowie – społ. członek ZR NSZZ»S« w Gorzowie Wlkp.” Materiałów archiwalnych brak. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Dot. reaktywowania 18.10.1986 r. Prezydium Zarządu Regionalnego NSZZ „Solidarność” regionu Gorzów Wlkp. 12.05.1988 r. dorejestrowana do sprawy jako członek Rady Regionu. Materiały o sygn. 1125/II zostały zniszczone protokołem brakowania.
.