Biuletyn informacji publicznej IPN Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 18-03-2020 14:23

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu kierowniczych stanowisk partyjnych i państwowych PRL


Imiona: Ludwik
Nazwisko: Janczyszyn
Miejsce urodzenia: Krasne
Data urodzenia: 11-05-1923
Imię ojca: Marcin
Imię matki: Maria
Dodatkowe informacje:

W PPR od 29.10.1946 roku, następnie w PZPR. Wojskowy zawodowy w latach 1944-1990, admirał od 5.10.1978r. W okresie od 10.1943 do 06.1944 roku, w partyzantce sowieckiej na Podolu, oddział "Sojedinienje Kowpaka".
W Wojsku Polskim od 5.06.1944r., brał udział w walkach m.in. o Warszawę i na Wale Pomorskim, dwukrotnie ranny.
Po ukończeniu Oficerskiej Szkoły Piechoty I Armii WP (26.11.1944r.), dowódca plutonu, potem kompanii ckm w 1 Praskim Pułku Piechoty. Następnie w okresie od 10.07.1946 do 31.10.1949r. był słuchaczem Oficerskiej Szkoły Marynarki Wojennej. Od 1.11.1949r. do 22.12.1956r. na różnych stanowiskach w marynarce wojennej, był m.in. dowódcą ORP "Orlik" i p.o. Zastępcy dowódcy ORP "Błyskawica". W Sztabie Głównym Marynarki Wojennej odbywał służbę w okresie od 22.12.1956r. do 10.07.1968r., będąc w tym czasie kolejno: Szefem Oddziału III Szkolenia Bojowego, Oddziału I Operacyjno-Szkoleniowego, Zastępcą Szefa Sztabu Gł. Marynarki Wojennej ds. Operacyjnych, p.o. Szefa i Szef Sztabu Głównego MW.
Dowódca Marynarki Wojennej od 19.11.1969r. do 7.02.1986r.
Wieloletni członek Komitetu Partyjnego Marynarki Wojennej, delegat na VI-IX Zjazd PZPR.
Ambasador PRL w Syryjskiej Republice Arabskiej w okresie 1986-1988r.
Źródła: IPN BU 2216/14, s. 4, 5, 10, 12-13, 23, 103, 136; Polska Zjednoczona Partia Robotnicza część I - Zjazdy i posiedzenia plenarne Komitetu Centralnego od I do IX Zjazdu (porządek dzienny, źródła). Część II Członkowie władz naczelnych oraz I sekretarze komitetów wojewódzkich PZPR 21 XII 1948 - 31 XII 1982. Opracowali W. Ciempiel, J. Jakubowski, J. Szczeblewski, Warszawa 1983, dalej: PZPR, oprac. W. Ciempiel, 1983, s...Stanowisko Komórka organizacyjna Instytucja Miejscowość Partia polityczna Data rozpoczęcia Data zakończenia Źródło informacji
Zastępca Członka Komitet Centralny Warszawa PZPR 11-12-1971 PZPR, oprac. W. Ciempiel, 1983, s. 152.
Członek Wojskowa Rada Ocalenia Narodowego Warszawa Brak 13-12-1981 21-07-1983 IPN BU 1585/17379, s. 2; T.Mołdawa, Ludzie władzy, 1991, s. 165-166.