Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 20-06-2022 09:40

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Witold Ignacy
Nazwisko: Bryliński
Miejsce urodzenia: Maciejów
Data urodzenia: 03-02-1938
Imię ojca: Ignacy
Imię matki: Michalina
Dodatkowe informacje:

Sąd Wojewódzki w Katowicach - Wydz. XVI Karny dnia 9.10.1991 r., sygn. akt XVI Ko 201/92, stwierdził nieważność wyroku Sądu Powiatowego w Sosnowcu z dnia 17.09.1953 r. (sygn. nr 320/53).Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta operacyjne W maju 1951 r. na terenie Sosnowca zorganizował nielegalną organizację młodzieżową „Walcząca Młodzież Polska”. Występował pod pseudonimem „Tatar”. Pełnił funkcję dowódcy, werbował członków, organizował zebrania konspiracyjne, opracował statut organizacji i przysięgę. Wydał polecenie zrywania plakatów z hasłami wyborczymi, pisania "wrogich" haseł na murach. W ramach organizacji w 1952 r. powołano „Tajną Policję Wojskową” strzegącą bezpieczeństwa członków "WMP". Aresztowany dn. 20.05.1953 r. Wyrokiem Sądu Powiatowego w Sosnowcu dn. 17.09.1953 r. skazany na karę pobytu w domu poprawczym do momentu uzyskania pełnoletności. Sąd Wojewódzki w Katowicach dn. 28.10.1953 r. zmienił zaskarżony wyrok na 2 lata pobytu w domu poprawczym w zawieszeniu. W Państwowym Schronisku dla Nieletnich w Bytomiu przebywał od 26.06.1953 r. do 30.09.1953 r. IPN Ka 03/3 t.1-3 (4156/III)
Faktologia Charakterystyka nielegalnej organizacji młodzieżowej działającej na terenie Sosnowca w latach 1951-1953 pod nazwą "Walcząca Młodzież Polska". IPN Ka 057/52 t. 1-3, IPN 0174/56 (oprac. nr 55)
Akta operacyjne W dn. 13.12.1953 r. brał udział w założeniu nielegalnej organizacji ”Zjednoczony Młodzieżowy Legion Walki z Komunizmem”, która miała działać na terenie Chorzowa i Sosnowca. Celem organizacji miała być walka z panującym ustrojem politycznym. Organizacja została rozbita w dn. 30.03.1954 r., oskarżony przebywał w więzieniu od kwietnia 1954 r. do 28.08.1956 r. IPN Ka 02/956 (11564/II), IPN Ka 0162/809 (1809/2) mkf
.