Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 23-07-2021 08:33

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Józef Stefan
Nazwisko: Gałuszka
Miejsce urodzenia: Ciernie
Data urodzenia: 08-10-1946
Imię ojca: Józef
Imię matki: Helena


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta internowania Po wprowadzeniu stanu wojennego nie zaniechał działalności związkowej, uczestnik strajków w grudniu 1981 r. na KWK „Jastrzębie” w Jastrzębiu Zdroju. Podejrzany o kolportaż ulotek "o treściach antypaństwowych". IPN Ka 043/10 (II-38972)
Akta internowanego Internowany za działalność związkową w KWK „Jastrzębie”. Karta depozytowa ZK Zabrze-Zaborze. IPN Ka 43/301 (36/82), IPN Ka 42/176 (36/82)
Akta kontrolno-śledcze Kolportaż ulotek i prowadzenie działalności związkowej. Sprawę prowadziła Wojskowa Prokuratura Garnizonowa w Gliwicach, sygn. akt Pg. Śl-II-214/82. Akt oskarżenia sformułowano 18.06.1982 r. IPN Ka 029/577 (9070/III)
Akta sądowe Sąd Śląskiego Okręgu Wojskowego we Wrocławiu na sesji wyjazdowej w Katowicach wyrokiem z dn. 1.07.1982 r. skazał Józefa Gałuszkę na 1,5 roku więzienia w zawieszeniu na trzy lata. IIPN Wr 101/643 (So.W. 630/82)
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Wywoływanie niepokojów w zakładzie pracy – kierował akcją strajkową na KWK „Krupiński” w Suszcu w sierpniu 1988 r. Przerejestrowany do SOR „Ogniwo”. IPN Ka 048/499 (43206/II), IPN Ka 0169/1047 (mf 43206/2)
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Sprawa prowadzona od 25.10.1988 r. Członek Tymczasowej Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” KWK „Krupiński” w Suszcu. Sprawa zakończona z powodu nie stwierdzenia wrogiej działalności. IPN Ka 048/580 (43558/II), IPN Ka 0169/1375 (mf 43558/2)
.