Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 26-06-2024 09:52

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Stanisław
Nazwisko: Gziut
Miejsce urodzenia: Lubartów
Data urodzenia: 03-02-1952
Imię ojca: Jan
Imię matki: Stanisława
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Stanisław Gziut, inicjator założenia NSZZ „Solidarność” przy Centrali Śląskiej DOKP w Katowicach, który do 13.12.1981 pełnił funkcję wiceprzewodniczącego Komisji Zakładowej, był inwigilowany ramach Kwestionariusza Ewidencyjnego (KE) krypt. „Osa” zarejestrowanego w ewidencji operacyjnej 11.11.1981 pod nr. rej. KA 47507 i prowadzonego przez Wydział II KW MO Katowice, a następnie przez Grupę II KM MO/MUSW Ruda Śląska. Sprawę założono w celu „bieżącej obserwacji figuranta”, który jako „aktywny” działacz NSZZ „Solidarność” prowadził „wrogą politykę wobec PRL i ZSRR” i zajmował się kolportażem „różnych ulotek i czasopism”. W okresie stanu wojennego internowany, a po zwolnieniu, z uwagi na „podejrzenie, iż może wznowić działalność w nielegalnych strukturach” nadal kontrolowany operacyjnie. Na wniosek Wydziału II KW MO Katowice S. Gziut został objęty zastrzeżeniem wyjazdu za granicę do wszystkich krajów świata, które obowiązywało w okresie od 01.03.1982 do 01.03.1984. Zastrzeżenie zarejestrowano w ewidencji operacyjnej 13.04.1982 pod nr. rej. KA 47507 (anulowano 27.07.1984). W dniu 30.03.1982 w związku ze zmianą miejsca pracy kwestionariusz przejmuje do dalszego prowadzenia Grupa II KM MO Ruda Śląska. W okresie czasowego oddelegowania do pracy na stacji PKP w Kędzierzynie Koźlu kontrolowany przez tamtejszy RUSW w ramach sprawy obiektowej. W toku sprawy S. Gziut był inwigilowany przez osobowe źródła informacji (OZI), z ww. przeprowadzano również rozmowy profilaktyczno-ostrzegawcze. KE krypt. „Osa” zakończono 08.03.1986 z powodu „zaprzestania wrogiej działalności”. W dniu 09.04.1986 materiały sprawy zarchiwizowano w Wydziale „C” WUSW Katowice pod sygn. 38306/II. IPN Ka 036/2093 t. 1 (38306/II).
Akta internowana Stanisława Gziuta, współzałożyciela, wiceprzewodniczącego Komisji Zakładowej i „aktywnego” działacza NSZZ „Solidarność” przy Centrali Śląskiej DOKP (Dyrekcja Okręgowa Kolei Państwowych) w Katowicach. Zatrzymany 17.12.1981 na wniosek Wydziału II KW MO Katowice z uwagi na fakt, iż po wprowadzeniu stanu wojennego „nie zaprzestał działalności związkowej” i pomimo przeprowadzenia rozmowy ostrzegawczej „nawołuje do stawiania władzy czynnego oporu”. Zwolniony 22.02.1982 na podstawie decyzji o uchyleniu internowania. W dniu 19.04.1982 materiały sprawy zostały zarchiwizowane w Wydziale „C” KW MO Katowice pod sygn. 38306/II. IPN Ka 036/2093 t. 2 (38306/II).
Akta internowanego zawierają dokumenty wytworzone w związku z internowaniem ww., który został zatrzymany na podstawie decyzji nr II/67 o internowaniu z dn. 17.02.1981. W okresie od 27.01.1982 do 22.02.1982 przebywał w Zakładzie Karnym nr 2 w Strzelcach Opolskich. W dniu 13.02.1982 „na znak zbiorowego protestu przeciwko internowaniu” odmówił przyjmowania posiłków. Zwolniony na mocy decyzji o uchyleniu internowania nr 465/82. IPN Wr 30/1480 (3/82).
Rejestr akt osób internowanych w latach 1981-1982 w Zakładach Karnych w Głogowie, Grotkowie, Kamiennej Górze, Nysie, Strzelinie, Świdnicy Wrocławiu i Strzelcach Opolskich. Stanisław Gziut występuje w rejestrze z uwagi na internowanie w Zakładzie Karnym w Strzelcach Opolskich gdzie przebywał do 22.02.1982. IPN Wr 30/1919.
.