Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 27-05-2024 09:14

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Wojciech Ludwik
Nazwisko: Soiński
Miejsce urodzenia: SZCZECIN
Data urodzenia: 24-09-1948
Imię ojca: Antoni
Imię matki: Krystyna


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS] Kolportaż "ulotki antypaństwowej w formie maszynopisu". Zarejestrowany jako główny figurant 26.07.1977 pod nr 15807, wycofany i zarejestrowany ponownie 05.04.1978 pod nr 16539. Materiałów o sygn. 12440/II brak - wpis na podstawie zapisów kartoteczno - ewidencyjnych.
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS] Podejrzewany o udział w zajściach ulicznych w dniu 03.05.1982. Od 03.12.1982 sprawa przekwalifikowana na Kwestionariusz Ewidencyjny. Materiały o sygn. 15715/II zniszczono - wpis na podstawie zapisów kartoteczno - ewidencyjnych.
Akta internowania Internowany w Ośrodku Odosobnienia w Wierzchowie Pomorskim oraz Strzebielinku od 13.05.1982 do 01.12.1982. IPN Sz 0012/367 (848/IV) t.8
Akta internowanego Internowany na mocy decyzji o internowaniu nr 237/82 w OO w Wierzchowie Pom. oraz Strzebielinku od 13.05.1982 do 01.12.1982, ponieważ „prezentuje postawę całkowicie zdeterminowaną (...) i może realizować działania stanowiące poważne zagrożenie bezpieczeństwa wewnętrznego Państwa”. IPN Gd 159/446
Akta administracyjne „Informator o delegatach na I Krajowy Zjazd NSZZ Solidarność, wrzesień – październik 1981 r.” W informatorze znajdują się opracowania na temat delegatów na zjazd NSZZ „Solidarność”, w tym Wojciecha Soińskiego. IPN Sz 0012/260 (1027/IV)
.