Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 21-05-2021 09:01

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Adam Jerzy
Nazwisko: Dziuba
Miejsce urodzenia: Wodzisław Śląski
Data urodzenia: 21-11-1964
Imię ojca: Jerzy
Imię matki: Jadwiga
Dodatkowe informacje:

Ppl/Ka-218/09, zarządzenie z dn. 26.10.2009 dot. Adama Dziuby. Prokurator IPN zarządził o pozostawieniu sprawy bez dalszego biegu wobec nie stwierdzenia wątpliwości, co do zgodności oświadczenia lustracyjnego z prawdą.Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Sprawa dot. działaczy Niezależnego Zrzeszenia Studentów Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Materiały zniszczono w dn. 6.02.1990 r. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno – ewidencyjnych.
Akta kontrolno - śledcze Sprawa o wykroczenie polegające na umieszczeniu na murach "napisów o treści wrogiej". Kolegium ds. Wykroczeń w Wodzisławiu wymierzyło ww. karę grzywny. IPN Ka 029/1062 (10017/III)
.