Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 23-05-2023 10:44

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Marek Henryk
Nazwisko: Migalski
Miejsce urodzenia: Racibórz
Data urodzenia: 14-01-1969
Imię ojca: Edward
Imię matki: Rozalia
Dodatkowe informacje:

Ppl/Ka 149/11 zarządzenie z dnia 18.08.2011 r. dotyczące Marka Migalskiego – prokurator IPN zarządził o pozostawieniu sprawy bez dalszego biegu wobec nie stwierdzenia wątpliwości, co do zgodności oświadczenia lustracyjnego z prawdą.Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS] Zatrzymany 01.05.1988 podczas próby rozwinięcia z dachu budynku mieszkalnego w Raciborzu transparentu o treści: „Uwolnić więźniów politycznych”. Sprawa została skierowana do Kolegium ds. Wykroczeń przy Prezydencie Miasta Racibórz w trybie przyśpieszonym, a ww. został ukarany karą grzywny. Próba rozwinięcia transparentu przez M. Migalskiego została odnotowana w materiałach Sprawy Operacyjnego Sprawdzenia o krypt. „Kolporter” (nr. rej. Ka-65178) dot. innej osoby. Powodem założenia sprawy był kolportażu ulotek i broszur o treści antysocjalistycznej podczas V Ogólnopolskiej Pielgrzymki Duszpasterstwa Ludzi Pracy na Jasną Górę w dn. 19.09.1987. W ramach SOS rozpracowywano m.in. uczniów szkół ponadpodstawowych skupionych w nielegalnej grupie o nazwie „Grono Młodzieży Niezależnej”. SOS przekazano 6.04.1989 do Wydz. III WUSW Opole. IPN Wr 011/2019 (13065/II) oraz zapisy ewidencyjne.
.