Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 28-02-2024 09:57

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Zbigniew
Nazwisko: Gruca
Miejsce urodzenia: Lesko
Data urodzenia: 17-06-1952
Imię ojca: Józef
Imię matki: Sabina


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta penitencjarne Dot.. tymczasowego aresztowania w związku z przechowywaniem na terenie jednostki wojskowej plakietek z emblematami "Solidarności". IPN Sz-265/15
Akta prokuratorskie Dot. przechowywania wykonanych własnoręcznie drewnianych plakietek z emblematami "Solidarności", które mogły "wyrządzić poważną szkodę PRL"; sprawę umorzono 11.05.1983. IPN Sz-270/1, IPN Sz-270/2 (Ds. 111/83)
Materiały ewidencyjne "Wykaz rozmów ostrzegawczych" - w dniu 28 kwietnia 1983 r. z Z. Grucą została przeprowadzona rozmowa ostrzegawcza przed 1 maja; "Podczas odbywania służby wojskowej prowadził wrogą działalność w jednostce polegającą na sporządzaniu znaczków "Solidarności" i rozprowadzaniu ich wśród kolegów". 0276/196 k. 41 poz. 1054 oraz karta Mkr-2
Materiały ewidencyjne "Wykaz osób skazanych w trybie doraźnym" - oskarżony o przewożenie nielegalnych wydawnictw i ich kolportaż na terenie zakladu pracy; Kolegium ds. Wykroczeń przy Naczelniku Miasta i Gminy Łęczna orzekło przepadek samochodu i grzywnę w wysokości 30.000 zł IPN Lu 0276/196 k. 188 poz. 52 oraz katra Mkr-2
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Dot. podejrzenia o prowadzenie nielegalnej działalności w strukturach b. "Solidarności" w Łęcznej. IPN Lu-0229/1132 (mf 11319/2); akta o sygn. II/11319 zniszczono 20.10.1989
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS] Dot. działalności w nielegalnych strukturach b. "Solidarności" w LZG w Łęcznej. IPN Lu-020/836 (II/11652), IPN Lu-0229/1234 (mf 11652/2)
.