Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 24-01-2023 08:44

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Andrzej Antoni
Nazwisko: Czapski
Miejsce urodzenia: Tuczna
Data urodzenia: 01-01-1954
Imię ojca: Józef
Imię matki: Maria
Dodatkowe informacje:

118 Ppl/Lu/08, zarządzenie z dn. 29.01.2009 dot. Andrzeja Antoniego Czapskiego. Prokurator IPN zarządził o odstąpieniu od dalszych czynności weryfikujących prawdziwość oświadczenia lustracyjnego i przygotowujących postępowanie lustracyjne wobec uznania, iż brak jest podstaw do złożenia wniosku o wszczęcie postępowania lustracyjnego.Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta operacyjne Andrzej Czapski był zatrudniony jako przewodniczący w Oddziale Biała Podlaska przez NSZZ "Solidarność" Region Mazowsze. Materiały złożono w archiwum Biura "C" MSW pod sygn. 52263/II, następnie sfilmowano (sygn. mkf. - 9784/2). Materiałów o sygn. 52263/II brak; zachował się mkf. - sygn. IPN BU 01222/2226 (9784/2).
Akta internowanego Akta internowanego na wniosek Wydziału IV KWMO w Białej Podlaskiej Andrzeja Czapskiego -przewodniczącego Zarządu Oddziału NSZZ "Solidarność" w Białej Podlaskiej. Osadzony w ośrodku odosobnienia w Białej Podlaskiej. IPN Lu 79/11
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS] 28.12.1981 zarejestrowany pod nr. 4102 przez Wydział III-A/V KWMO w Białej Podlaskiej jako figurant SOS krypt. "Lokator" (nr rej. 3912). Sprawa dotyczyła "wykorzystywania organizacji społeczno-politycznych, związków i stowarzyszeń do prowadzenia negatywnej działalności politycznej". 7.01.1982 przejęty przez Wydział IV i ponownie zarejestronany jako figurant kwestionariusza ewidencyjnego. Mat. o sygn. 1366/II i mkf. 1366/2 zniszcz. 15.01.1990. Wpis na podst. zapisów ewidenc.-kartotecz.
Kwestionariusz Ewidencyjny [KE] Kontrolowany przez Wydział IV, a następnie Wydział VI KWMO/WUSW Biała Podlaska w ramach kwestionariusza ewidencyjnego. Powód - działalność w podziemnych strukturach NSZZ "Solidarność". 10.04.1987 sprawę przekazano do dalszego prowadzenia Wydziałowi III WUSW w Białej Podlaskiej. Mat. o sygn. 1366/II i mkf. 1366/2 zniszcz. 15.01.1990. Wpis na podst. zapisów ewidenc.-kartotecz.
.