Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 23-07-2021 08:33

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Krzysztof Wiesław
Nazwisko: Świątek
Miejsce urodzenia: Puławy
Data urodzenia: 18-01-1952
Imię ojca: Witold
Imię matki: Karolina


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS] Sprawa dot. zainteresowania K. Świątka przebiegiem wyborów do Sejmu w Poniatowej. Akta o sygn. II/10952 wybrak. dn. 22.01.1990 r. - wpis na podst. zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Materiały ewidencyjne 24.08.1982 r. z K. Świątkiem przeprowadzono rozmowę profilaktyczno-ostrzegawczą. "Z materiałów operacyjnych wynikało, że jest w posiadaniu biuletynów wydawanych przez 'Solidarność' po 13.12.1981 r. Przeprowadzone przeszukanie dało wynik negatywny". Karta Mkr-2 z kartoteki odtworzeniowej WUSW w Lublinie.
.