Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 25-07-2022 09:12

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Ryszard Eustachiusz
Nazwisko: Wąsowski
Miejsce urodzenia: Warszawa
Data urodzenia: 16-07-1938
Imię ojca: Adam
Imię matki: Maria
Dodatkowe informacje:

Ppl/Ka-136/11, zarządzenie z dn. 10.05.2011 r. dot. Ryszarda Eustachiusza Wąsowskiego. Prokurator IPN zarządził o pozostawieniu sprawy bez dalszego biegu wobec nie stwierdzenia wątpliwości, co do zgodności oświadczenia lustracyjnego z prawdą.Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta internowania Internowany w związku z działalnością w NSZZ "Solidarność", przebywał w zakładzie karnym w Uhercach. IPN Ka 0169/711 (MF 40047/2), IPN Rz 57/215
Kwestionariusz Ewidencyjny [KE] Kontrola operacyjna R. Wąsowskiego b. przewodniczącego KZ NSZZ „Solidarność” w Przedsiębiorstwie Handlu Chemikaliami w Katowicach. IPN Ka 0169/711 (MF 40047/2)
.