Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 25-07-2022 09:12

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Jarosław Augustyn
Nazwisko: Dziubek
Miejsce urodzenia: Gdańsk
Data urodzenia: 22-11-1961
Imię ojca: Augustyn
Imię matki: Elżbieta


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Rejestrowany jako figurant Sprawy Operacyjnego Rozpracowania przez Wydział III KWMO w Gdańsku. Powodem wszczęcia sprawy było „malowanie haseł antypaństwowych” w okresie trwania stanu wojennego. Materiały złożono do archiwum do nr II-18316. Zostały one zniszczone w 1990. Materiałów o sygn. 18316/II brak. Wpis na podstawie zapisów ewidencyjno-kartotecznych.
Akta śledcze Tymczasowo aresztowany w związku z podejrzeniem o "malowanie haseł antypaństwowych". Śledztwo zakończono, a sprawa trafiła do sądu. Wyrokiem z 9.03.1983 Sąd Rejonowy w Gdańsku uznał J. Dziubkę "niewinnym z braku dostatecznych dowodów winy". Materiały sprawy zostały zniszczone za protokołem brakowania 1/88. Materiałów o sygn. III-8316 brak. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Akta prokuratorskie Zatrzymany 12.10.1982 w Gdańsku jako uczestnik nielegalnej demonstracji ulicznej. 13.10.1982 wiceprokurator Prokuratury Wojewódzkiej w Gdańsku wydał postanowienie o tymczasowym aresztowaniu. J. Dziubkę osadzono następnie w Areszcie Śledczym w Gdańsku. 28.10.1982 Sąd Wojewódzki w Gdańsku odrzucił wniosek o zwolnienie z aresztu tymczasowego. 31.12.1982 prokurator Prokuratury Rejonowej w Gdańsku sporządził akt oskarżenia. J. Dziubkę obwiniano o to, że „brał udział w zbiegowisku publicznym, którego uczestnicy wspólnymi siłami dopuszczali się gwałtownego zamachu na funkcjonariuszy MO rzucając w nich kamieniami”. 09.03.1983 Sąd Rejonowy w Gdańsku wydał wyrok uniewinniający. W uzasadnieniu podano, że „brak jest jakichkolwiek dowodów przeciwnych mogących świadczyć o winie oskarżonego”. 10.04.1984 prokurator wniósł o rewizję wyroku. 23.04.1985 Sąd Wojewódzki w Gdańsku utrzymał w mocy wyrok z I instancji. IPN Gd 62/22
Akta administracyjne Repertorium Wydziału Śledczego KWMO/WUSW w Gdańsku dotyczące prowadzonych postępowań i osób zatrzymanych za lata 1982-1990. Zatrzymany 12.10.1982 za "udział w nielegalnych zajściach ulicznych w Gdańsku". IPN Gd 0046/788 t. 1
.