Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 24-01-2023 08:44

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu kierowniczych stanowisk partyjnych i państwowych PRL


Imiona: Zygmunt
Nazwisko: Czarzasty
Miejsce urodzenia: Polny Młyn
Data urodzenia: 28-03-1942
Imię ojca: Józef
Imię matki: Jadwiga
Dodatkowe informacje:

Prawnik, działacz polityczny. Od 1956 w ZMS. Studiował na Wydziale Prawa Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu (mgr 1964). W PZPR od 1965. Aplikacja prokuratorska w 1968. Przebieg pracy zawodowej: 1964-1965 aplikant w Prokuraturze Wojewódzkiej w Gdańsku. W 1965 asesor w Prokuraturze dla m. Gdyni. Od 1966 do 1968 podprokurator w Prokuraturze dla m. Gdańska. Od 1968 do 1969 wiceprzewodniczący Zarządu Wojewódzkiego ZMS w Gdańsku. Od 1969 do 1973 przewodniczący Zarządu Wojewódzkiego ZMS w Gdańsku. Od 1973 do 1979 starszy instruktor, a nast. inspektor w Wydziale Administracyjnym KC PZPR w Warszawie - brak bliższych danych. Wiceprokurator Prokuratury Generalnej (1978 - 1980).
Źródła: AAN, KC PZPZR, sygn. V/472 [Kancelaria Sekretariatu KC. Sektor Obsługi Biura Politycznego KC. Posiedzenie BP KC PZPR w dniu 31.01.1989], k. 44 - 45; 128; AAN, KC PZPR, sygn. XIA/1341, k. 72-73; IPN BU 01210/25 (Ks 4/2254); T. Mołdawa, Ludzie władzy 1944-1991. Władze państwowe i polityczne Polski wg stanu na dzień 28 II 1991, W-wa 1991, s. 342; Kto jest kim w Polsce. Informator biograficzny. Edycja 2. Wydawnictwo Interpress Warszawa 1989, s. 1581.Stanowisko Komórka organizacyjna Instytucja Miejscowość Partia polityczna Data rozpoczęcia Data zakończenia Źródło informacji
Członek Egzekutywa Komitet Wojewódzki Gdańsk PZPR 20-04-1971 1973 AAN, KC PZPR, sygn. XIA/1341, k. 73; AAN, KC PZPR, sygn. V/472, k. 45; "Głos Wybrzeża" z 21 IV 1971.
Starszy Instruktor Wydział Administracyjny Komitet Centralny Warszawa PZPR 1973 AAN, KC PZPR, sygn. XIA/1341, k. 73.
Starszy Inspektor Wydział Administracyjny Komitet Centralny Warszawa PZPR 1979 09-1980 AAN, KC PZPR, sygn. XIA/1341, k. 72-73.
Zastępca Kierownika Wydział Socjalno-Zawodowy Komitet Centralny Warszawa PZPR 10-10-1980 10-1981 AAN, KC PZPR, sygn. XIA/1341, k. 72; W. Janowski, A. Kochański, Informator o strukturze i obsadzie personalnej centralnego aparatu PZPR 1948–1990, red. K. Persak, W-wa 2000, s. 139.
I Zastępca Kierownika Wydział Społeczno-Zawodowy Komitet Centralny Warszawa PZPR 10-1981 21-01-1986 AAN, KC PZPR, sygn. V/472, k. 45; W. Janowski, A. Kochański, Informator o strukturze i obsadzie personalnej centralnego aparatu PZPR 1948–1990, red. K. Persak, W-wa 2000, s. 139.
I Sekretarz Komitet Wojewódzki Słupsk PZPR 14-01-1986 19-01-1989 AAN, KC PZPR, sygn. V/472, k. 44-45; 128; AP Koszalin o. Słupsk, KW PZPR w Słupsku, sygn. 388/43, k. 5-7; IPN BU 01210/25 (Ks 4/2254); Kto jest kim w Polsce. Informator biograficzny. Edycja 2. Wydawnictwo Interpress Warszawa 1989, s. 1581.
Członek Prezydium Centralnej Komisji Kontrolno-Rewizyjnej Komitet Centralny Warszawa PZPR 02-07-1986 12-1988 AAN, KC PZPR, sygn. I/413, b.p.; AAN, KC PZPR, sygn. V/472, k. 45; PZPR. Zjazdy, plenarne posiedzenia KC, władze naczelne, I sekretarze KW PZPR 1981-1986, oprac.: J. Jakubowski, J. Szczeblewski, W-wa 1986, s. 77, 87.
Członek Komitet Centralny Warszawa PZPR 12-1988 01-1990 T. Mołdawa, Ludzie władzy 1944-1991. Władze państwowe i polityczne Polski wg stanu na dzień 28 II 1991, W-wa 1991, s. 342.
Sekretarz Komitet Centralny Warszawa PZPR 21-12-1988 29-07-1989 AAN, KC PZPR, sygn. V/472, k. 45; T. Mołdawa, Ludzie władzy 1944-1991. Władze państwowe i polityczne Polski wg stanu na dzień 28 II 1991, W-wa 1991, s. 264, 342.
Przewodniczący Komisja Pracy Partyjnej Komitet Centralny Warszawa PZPR 03-1989 01-1990 T. Mołdawa, Ludzie władzy 1944-1991. Władze państwowe i polityczne Polski wg stanu na dzień 28 II 1991, W-wa 1991, s. 342.
Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Dopuszczenie do prac mobilizacyjno-obronnych (MOB). Karta E-14B: Treść zapisu: "[Stempel] Dopuszczono do prac tajnych i MOB. Wydział "C" KWMO w Gdańsku do nr 528/70[?]. Zabezpiecza się wyjazdy do państw kapitalistycznych."
.