Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 24-11-2023 09:06

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Elżbieta Barbara
Nazwisko: Witek
Nazwisko rodowe: Zbanuch
Miejsce urodzenia: Jawor
Data urodzenia: 17-12-1957
Imię ojca: Florian
Imię matki: Aleksandra
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
22.01.1982 zarejestrowana pod nr. 3650 przez Pion III RUSW Jawor jako osoba inwigilowana w ramach KE krypt. „Jawornik III” (nr rej. 3650) w związku z pełnieniem funkcji członka Zarządu Komisji Okręgowej Pracowników Oświaty i Wychowania NSZZ „S” w Jaworze w latach 1980-1982. Sprawę zakończono 10.04.1987 z powodu "zaniechania wrogiej działalności". Materiały i mikrofilm zdjęto z ewidencji 04.06.1987 i przekazano do archiwum pod nr. 1100/II; 24.01.1990 zostały zniszczone przez RUSW Jawor ze względu na "małą wartość operacyjną". Karta EO-33, karta E-46/74, karta Mkr-1 oraz 2 karty Mkr-3 z kartoteki odtworzeniowej KWMO/WUSW Legnica; dziennik rejestracyjny KWMO/WUSW Legnica, poz. 3650 oraz dziennik archiwalny KWMO/WUSW Legnica, poz. 1100; karta Mkr-2 z kartoteki ogólnoinformacyjnej Biura „C” MSW; zapisy w ZSKO-88 i ZSKO-90.
W związku z uczestnictwem w dniu 31.08.1982 w manifestacji na Rynku w Jaworze została skazana przez Kolegium ds. Wykroczeń w Jaworze na 3 miesiące aresztu (akta tymczasowo aresztowanego-skazanego, znak sprawy: 54/1983). Wymieniona imienne na k. 29 "Wykazu osób ukaranych za udział w zajściach w dniu 31.08.-01.09.1982", sporządzonego jako aneks do wykonawczego planu działań Wydz. III KWMO/WUSW w Legnicy z 23.08.1984 (materiały arch. KWMO/WUSW w Legnicy); figuruje ponadto na k. 156 "Wykazu osób doprowadzonych do Kolegium ds. Wykroczeń za udział w nielegalnym zgromadzeniu-manifestacji zorganizowanej w dniu 31.08.1982 w Jaworze” (materiały arch. KWMO/WUSW w Legnicy). Materiały o sygn. IPN Wr 31/1873, IPN Wr 281/5, k. 29, IPN Wr 565/1698, k. 156; karta Mkr-2 z kartoteki Biura "C" MSW; zapisy w elektronicznej bazie danych ZSKO-88 i ZSKO-90.
Personalia E. Witek wraz z rysopisem odnotowano na karcie Mkr-14 - dane zostały zgłoszone przez RUSW w Jaworznie. Karta Mkr-14 z kartoteki odtworzeniowej WUSW Wrocław.
Akta paszportowe. 2 karty Pz-27 z kartoteki paszportowej KWMO/WUSW w Legnicy; akta o sygn. IPN Wr 502/130337 (EALG 130337).
Zarządzenia/Orzeczenia
Treść

Ppl Wr 167/10 - zarządzenie z dn. 29.04.2010 dot. Elżbiety Witek. Prokurator IPN zarządził o pozostawieniu sprawy bez dalszego biegu wobec niestwierdzenia wątpliwości co do zgodności oświadczenia lustracyjnego z prawdą.

.