Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 25-07-2022 09:12

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Jerzy Zygmunt
Nazwisko: Dul
Miejsce urodzenia: Wrocław
Data urodzenia: 26-02-1960
Imię ojca: Jerzy
Imię matki: Barbara


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta paszportowe Postanowienie o zastrzeżeniu wyjazdu za granicę do wszystkich krajów świata w okresie 07.01.1983 - 07.01.1985 r., wniesione przez Wydz. Śledczy KWMO Wrocław, z powodu kontynuowania działalności związkowej NSZZ "Solidarność" w okresie stanu wojennego. EAWR 361445
Akta śledcze Akta dot. kontynuowania działalności związkowej w okresie stanu wojennego. IPN Wr 039/11289 (III-24509)
Akta sądowe Akta dot. działalności związkowej i kolportażu nielegalnych ulotek. IPN Wr 101/6709-6710 (SOW 1027/82)
Akta prokuratorskie Akta dot. rozpowszechniania nielegalnych wydawnictw NSZZ "Solidarność". IPN Wr 35/231 (PgŚl-II-323/82)
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Sprawa dot. rozpowszechniania nielegalnych wydawnictw. Mat. o sygn. II-102839 brak - wpis na podstawie zapisów ewidencyjnych.
Kwestionariusz Ewidencyjny [KE] Brak możliwości ustalenia powodu założenia kwestionariusza. W dn. 08.02.1989 r. przerejestrowano do SOR "Węzeł". Mat. brak - wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Akta tymczasowo aresztowanego-skazanego Akta dot. rozpowszechniania nielegalnych czasopism "Z dnia na dzień", "Solidarność Walcząca". IPN Wr 149/95 (45/III/83)
Akta prokuratorskie Sprawa dot. "prowadzenia działań zmierzających do wywołania niepokoju społecznego". IPN Wr 33/733 (2Ds. 54/85)
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Sprawa dot. "Wrogiej działalności w DOKP". Mat. o sygn. II-103402 brak - wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
.