Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-07-2024 08:29

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Józef Czesław
Nazwisko: Michalczyk
Miejsce urodzenia: Zdziłowice
Data urodzenia: 06-01-1956
Imię ojca: Paweł
Imię matki: Józefa


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Józef Michalczyk figuruje w kartotece Wydz. "C" KWMO w Lublinie na karcie Mkr-2 z adnotacją: "Dn. 18.12.1981 r. przeprowadzono rozmowę ostrzegawczą - kolegium - areszt 3 m-cy". Karta Mkr-2 oraz "Wykaz rozmów ostrzegawczych" IPN Lu 0276/196 k. 27 poz. 673.
Figuruje w wykazie osób, z którymi funkcjonariusze SB i MO KWMO w Lublinie i jednostek podległych przeprowadzili rozmowy ostrzegawcze i profilaktyczne w ramach akcji "Klon" po wprowadzeniu stanu wojennego. Z Józefem Michalczykiem przeprowadzono rozmowę ostrzegawczą w dn. 5.01.1982 na temat uczestnictwa z zdelegalizowanym NSZZ "Solidarność". IPN Lu 020/638 (10190/II).
Występuje w aktach Sprawy Operacyjnego Rozpracowania (SOR) krypt. "Pułkownik" o numerze rejestr. 28409 prowadzonej w latach 1982-1984 przez Wydz. V KWMO/WUSW w Lublinie i RUSW w Kraśniku dot. innej osoby, która zaangażowana była w nielegalną działalność na terenie Fabryki Łożysk Tocznych (FŁT) w Kraśniku. W aktach sprawy znajduje się protokół przesłuchania Józefa Michalczyka w charakterze świadka na okoliczność strajku w FŁT w Kraśniku. Materiały sprawy złożono do archiwum pod sygn. 6513/II. IPN Lu 0229/183/J (6513/2) mikrofilm.
Józef Michalczyk jest wymieniony w raporcie operacyjnym z dn. 10.04.1989 opracowanym w WUSW w Lublinie, w którym informowano o tym, że w Fabryce Łożysk Tocznych w Kraśniku powołany został Komitet Założycielski NSZZ "Solidarność", w skład którego wszedł m.in. Józef Michalczyk. IPN Lu 0276/211.
Zarządzenia/Orzeczenia
Treść

Zarządzenie prokuratora IPN z dn. 24 lutego 2020 r. dotyczące Józefa Czesława Michalczyka: wobec niestwierdzenia wątpliwości co do zgodności z prawdą złożonego oświadczenia lustracyjnego, prokurator IPN zarządził o pozostawieniu sprawy bez dalszego biegu (Ppl Lu 827/19).

.