Biuletyn informacji publicznej IPN Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 25-06-2019 13:01

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Andrzej
Nazwisko: Kowalski
Miejsce urodzenia: Gdańsk
Data urodzenia: 20-03-1946
Imię ojca: Franciszek
Imię matki: Anna


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Sprawa dot. wrogiej działalności w "nielegalnych strukturach" w Zakładach PREDOM-POLAR we Wrocławiu. Materiałów o sygn. 103382/II brak, wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Akta kontrolno-śledcze Akta dot. rozpowszechniania nielegalnych wydawnictw sygnowanych przez związek zawodowy NSZZ "Solidarność". IPN Wr 039/1149 (24771/III), IPN Wr 0120/51 (24771/3 mkf)
Akta prokuratorskie Akta dot. rozpowszechniania bez wymaganego zezwolenia wydawnictw sygnowanych przez "Solidarność". Materiałów o sygn. 2Ds 37/85 brak, wpis na podstawie zapisów kartotecznych.
Akta prokuratorskie Korespondencja z Prokuraturą Generalną w sprawie 2Ds 37/85. IPN Wr 33/179 (II DSN.32/85/ Wr.VI)
Akta sądowe Akta dot. rozpowszechniania bez wymaganego zezwolenia wydawnictw sygnowanych przez "Solidarność". Wyrokiem z dnia 24.02.1986 skazany na 6 miesięcy pozbawienia wolności z zawieszeniem wykonania kary na 2 lata. Materiałów o sygn. II K 756/85 brak, wpis na podstawie zapisów kartotecznych.
Akta administracyjne Figuruje w Rejestrze Spraw o Wykroczenia. Dot. próby zorganizowania nielegalnej manifestacji (RSW-67/87). IPN Wr 053/2721 (204/p.23)
Akta postępowania w sprawie o wykroczenie Akta dot. udziału A. Kowalskiego w demonstracji działaczy "nielegalnego związku o nazwie Polska Partia Socjalistyczna" w Warszawie. IPN BU 01326/696 (15/88 mkf)
Akta paszportowe Postanowienia o zastrzeżeniu wyjazdu za granicę do WKŚ w okresie 19.06.1985-19.06.1987 wydane przez Wydz. V WUSW Wrocław oraz w okresie 10.09.1985-10.09.1987 wydane przez Wydz. Śledczy WUSW Wrocław w związku ze sprawą 21/85. W uzasadnieniu pierwszego zastrzeżenia podano, iż A. Kowalski "utrzymuje nieuzasadnione kontakty z Ob. KK (krajów kapitalistycznych) działającymi na szkodę interesów PRL. Nie stwarza gwarancji zachowania tajemnicy i godnego reprezentowania kraju. Pracownik ZZSD <POLAR>". EAWR 153749