Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 20-12-2021 09:17

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Jan
Nazwisko: Ambrosiewicz
Miejsce urodzenia: Krasnopol
Data urodzenia: 20-01-1932
Imię ojca: Antoni
Imię matki: Bronisława
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Jan Ambrosiewicz był rejestrowany do nr 18990 przez Wydz. III KWMO w Białymstoku w ramach Kwestionariusza Ewidencyjnego z powodu działalności duszpasterstwa akademickiego. Zdjęto z ewidencji 20.07.1976 po poinformowaniu władz politycznych. Materiały złożono w archiwum Wydz. "C" KWMO w Białymstoku pod sygn. 1770/II, a następnie zniszczono. Materiały o sygn. 1770/II nie zachowały się. Wpis na podstawie zapisów na kartach ewidencyjnych E-14/1 z kartoteki odtworzeniowej MSW.
W latach 1981-1989 Jan Ambrosiewicz był rejestrowany przez Wydział V KWMO/WUSW w Białymstoku do nr 28739 jako figurant Sprawy Obiektowej (SO) krypt. "Miasto" (nr rej 26415). Powodem rejestracji była przynależność ww. do NSZZ "Solidarność", a także uczestnictwo Jana Ambrosiewicza jako delegata walnego w zjeździe NSZZ "Solidarność"-Region Białystok w czerwcu 1981. Rozpracowanie zakończono z powodu delegalizacji "Solidarności" na podstawie ustawy uchwalonej przez Sejm PRL 8.10.1982. Materiały złożono w archiwum Wydz. "C" WUSW w Białymstoku pod sygn. 351/IV, a następnie 28.11.1989 zniszczono jako "nie przedstawiające wartości operacyjnej". Materiały o sygn. 351/IV nie zachowały się. Wpis na podstawie zapisów z kartoteki tematycznej WUSW w Białymstoku.
Akta Sprawy Obiektowej (SO) krypt "Kamena" (nr rej BK 9087). Sprawę prowadził Wydział III KWMO w Białymstoku od 3.11.1970, założono ją z powodu operacyjnej ochrony Filii Uniwersytetu Warszawskiego w Białymstoku. Wśród osób przechodzących w sprawie występuje Jan Ambrosiewicz, będący jednym z naukowców wykładających na uczelni (Zakład Matematyki). 8.01.1990 zakończono prowadzenie Sprawy Obiektowej krypt. "Kamena" z powodu "zmiany sytuacji politycznej w kraju", a materiały złożono pod sygn. archiwalną 442/IV. IPN Bi 011/96 (442/IV) akta Sprawy Obiektowej krypt. "Kamena".
.