Biuletyn informacji publicznej IPN Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-09-2020 08:50

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Mirosław
Nazwisko: Markiewicz
Miejsce urodzenia: Katowice
Data urodzenia: 11-11-1965
Imię ojca: Andrzej
Imię matki: Barbara


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS] "Działalność antypaństwowa" w ramach KPN oraz NZS na Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach. Mat. zniszczono. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Akta operacyjne Akta dotyczące osób zatrzymanych w związku z uczestnictwem w Marszu Szlakiem I Kompanii Kadrowej na trasie Kraków – Kielce w sierpniu 1984 r. Występuje jako figurant ww. sprawy , został ukarany grzywną w wysokości 10000 zł. Akta zmikrofilmowano IPN Kr 0262/1128 (12583/II)
Akta Kolegium ds. Wykroczeń Sprawa dot. udziału w nielegalnym zgromadzeniu (Marsz Szlakiem I Kompanii Kadrowej ); ukarany grzywną w wysokości 10000 zł. IPN Kr 142/57 (1107/84)
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Dotyczy rozpracowania działaczy b. Międzyzakładowej Komisji Koordynacyjnej "Solidarności" Regionu Śląsko-Dąbrowskiego. IPN Ka 048/840, t.1-3 (43996/II)
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR Sprawa dot. rozpracowania środowiska "Solidarności Walczącej". IPN Ka 079/11 t.1 (44008/II)