Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 23-08-2022 07:47

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu kierowniczych stanowisk partyjnych i państwowych PRL


Imiona: Ludwik
Nazwisko: Drożdż
Miejsce urodzenia: Grudków
Data urodzenia: 26-11-1918
Imię ojca: Ludwik
Imię matki: Marianna
Dodatkowe informacje:

W PPR od 1945 r., następnie w PZPR. Członek ZWM. W okresie od 01.07. do 01.11.1945 r. słuchacz Centralnej Szkoły PPR w Łodzi. Słuchacz dwuletniej szkoły przy KC PZPR w Warszawie. W czasie od 1.05.1949 do 15.05.1951 kolejno: instruktor, starszy instruktor, inspektor w Komitecie Miejskim PZPR w Warszawie [Archiwum Państwowe w Poznaniu, KW PZPR w Poznaniu 1948 - 1990, sygn. 10565]. Dalej: APP...
Polska Zjednoczona Partia Robotnicza część I - Zjazdy i posiedzenia plenarne Komitetu Centralnego od I do IX Zjazdu (porządek dzienny, źródła). Część II Członkowie władz naczelnych oraz I sekretarze komitetów wojewódzkich PZPR 21 XII 1948 - 31 XII 1982. Opracowali W. Ciempiel, J. Jakubowski, J. Szczeblewski, Warszawa 1983. Dalej: PZPR, oprac. W. Ciempiel, 1983. AAN V/160.



Stanowisko Komórka organizacyjna Instytucja Miejscowość Partia polityczna Data rozpoczęcia Data zakończenia Źródło informacji
Instruktor Komitet Wojewódzki Katowice PPR 01-11-1945 15-12-1945 APP, KW PZPR w Poznaniu 1948 - 1990, sygn. 10565.
Kierownik Wydział Propagandy Komitet Miejski Gliwice PPR 15-12-1945 15-11-1948 APP, KW PZPR w Poznaniu 1948 - 1990, sygn. 10565.
Instruktor Komitet Centralny Warszawa PZPR 05-1951 08-1961 APP, KW PZPR 1948 - 1990, sygn. 10565.
Sekretarz Komitet Wojewódzki Poznań PZPR 01-08-1961 APP, KW PZPR w Poznaniu 1948 - 1990, sygn. 10565.
I Sekretarz Komitet Wojewódzki Wrocław PZPR 20-02-1971 11-10-1980 PZPR, oprac.W. Ciempiel, 1983, s.334.
Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Nie figuruje w zasobie IPN.
.