Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 27-05-2024 09:14

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Waldemar
Nazwisko: Rusakiewicz
Miejsce urodzenia: Skwierzyna
Data urodzenia: 18-10-1965
Imię ojca: Marian
Imię matki: Danuta


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Udział w Młodzieżowym Ruchu Oporu, kolportaż ulotek. Numer figuranta Go5734 przerejestrowano do SOR "Dezerterzy" (Go8605). Materiały nie zachowały się, wpis na podstawie zapisów kartotecznych.
Akta tymczasowo aresztowanego Tymczasowo aresztowany za udział w nielegalnej organizacji kolportującej ulotki. IPN Po 142/1341 (5317)
Akta postępowania przygotowawczego Kolportaż ulotek i uczestnictwo w nielegalnym związku "Młodzieżowy Ruch Oporu" w Gorzowie Wlkp. IPN Sz 03/27 (76/III)
Akta prokuratorskie 0skarżony o kolportaż "Feniksa", udział w "Młodzieżowym Ruchu Oporu" oraz nawoływanie do demonstracji. IPN Po 417/27
Akta kontrolno-śledcze Kolportaż nielegalnych wydawnictw. IPN Sz 03/73 t. 1-2 (188/III)
Akta tymczasowo aresztowanego Tymczasowo aresztowany w Areszcie Śledczym w Zielonej Górze za kolportaż nielegalnych wydawnictw. IPN Sz 14/45 (268/38)
Akta administracyjne Meldunki Wydziału Śledczego WUSW Gorzów Wlkp. do Biura Śledczego MSW dot. wniosków o ukaranie kierowanych do Kolegium. IPN Sz 05/10 t. 18 (8/91)
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Przynależność do nielegalnej organizacji Młodzieżowy Ruch Oporu, kolportaż ulotek i "nielegalnych wydawnictw". Mat. nie zachowały się, wpis na podstawie zapisów kartotecznych.
Akta kontrolo-śledcze Kolportaż ulotek, nielegalne demonstracje i wystawianie transparentów. IPN Sz 03/93 (214/III)
Akta administracyjne Zastrzeżenia wyjazdu wydane do sprawy RSD 23/82 obowiązujące od 06.11.1982 do 06.11.1984 oraz do sprawy RSOW 12/87 obowiązujące od 30.07.1987 do 30.07.1989, anulowane w dn. 15.02.1989. IPN Sz 05/8 t. 37
.