Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 24-01-2023 08:44

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Jarosław Leszek
Nazwisko: Podworski
Miejsce urodzenia: Zabrze
Data urodzenia: 30-04-1963
Imię ojca: Henryk
Imię matki: Lidia


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Operacyjnego Rozpracowywania [SOR] Sprawa dot. działaczy nielegalnych grup na terenie Katowic, najpierw prowadzono sprawę operacyjnego sprawdzenia, następnie 13.03.1989 r. przekształcono w sprawę operacyjnego rozpracowania. Mat. zniszczono. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Sprawa Operacyjnego Rozpracowywania [SOR] Sprawa dotyczy osób działających w ramach nielegalnej organizacji „Wolność i Pokój”. IPN Ka 230/2755 (akta odzyskane z tzw. „worów ewakuacyjnych”)
Akta sądowe Sprawa dot. nielegalnego rozpowszechniania druków na terenie miasta Gliwic po wprowadzeniu stanu wojennego. Skazany wyrokiem z dn. 11.01.1982 r. na karę pozbawienia wolności 1 rok i trzy miesiące oraz karę grzywny, objęty też został dozorem kuratora sądowego. Na podstawie rewizji nadzwyczajnej z dn. 13.05.1994 r. w Sądzie Najwyższym oczyszczony z zarzutów. IPN Ka 276/3551, IPN Ka 276/3552
Akta tymczasowo aresztowanego Oskarżony przez Wojskowy Sąd Garnizonowy i skazany na rok i trzy miesiące pozbawienia wolności za rozklejanie "wrogich" ulotek. IPN Ka 255/293 t.1-3 (14/46)
.