Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-05-2024 08:55

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu kierowniczych stanowisk partyjnych i państwowych PRL


Imiona: Józef
Nazwisko: Gajewicz
Miejsce urodzenia: Wymysłów
Data urodzenia: 12-03-1944
Imię ojca: Antoni
Imię matki: Józefa
Dodatkowe informacje:

Od 1964 r. w PZPR. Poseł na Sejm PRL IX i X kadencji. W latach 1979-1980 wiceprezydent Krakowa a następnie w okresie 1980-1982 prezydent tegoż miasta. Pracownik Komitetu Centralnego PZPR w latach 1976-1979.
Źródła: AAN CK IX-180; Polska Zjednoczona Partia Robotnicza Zjazdy, plenarne posiedzenia Komitetu Centralnego, władze naczelne I sekretarze Komitetów Wojewódzkich PZPR 1981-1986, oprac. J. Jakubowski, J. Szczeblewski, Warszawa 1986, dalej, PZPR, oprac. J. Jakubowski, 1986, s...; Polska Zjednoczona Partia Robotnicza część I - Zjazdy i posiedzenia plenarne Komitetu Centralnego od I do IX Zjazdu (porządek dzienny, źródła). Część II Członkowie władz naczelnych oraz I sekretarze komitetów wojewódzkich PZPR 21 XII 1948 - 31 XII 1982. Opracowali W. Ciempiel, J. Jakubowski, J. Szczeblewski, Warszawa 1983, dalej PZPR, oprac. W. Ciempiel, 1983, s...; J. Wielgosz, W 40-lecie powstania Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej 1948-1988, s. 83; R. Sady Kraków i jego dzielnice 1945-2002, s. 277.Stanowisko Komórka organizacyjna Instytucja Miejscowość Partia polityczna Data rozpoczęcia Data zakończenia Źródło informacji
I Sekretarz Podstawowa Organizacja Partyjna w Krakowskim Zjednoczeniu Budownictwa Przemysłu Materiałów Budowlanych Kraków PZPR 1968 1970 AAN CK IX-180; "Gazeta Południowa", 26.09.1980.
Instruktor Komitet Dzielnicowy Kraków - Zwierzyniec Kraków PZPR 01-07-1971 30-09-1972 AAN CK IX-180.
Zastępca Kierownika Wydział Budownictwa i Gospodarki Komunalnej Komitet Wojewódzki Kraków PZPR 26-03-1974 30-05-1975 "Biuletyn Informacyjny" KW PZPR w Krakowie, kwiecień 1974; AAN CK IX-180.
Kierownik Wydział Budownictwa i Gospodarki Miejskiej Komitet Wojewódzki Kraków PZPR 01-06-1975 31-12-1975 AAN CK IX-180; AP Kraków, Komitet Krakowski PZPR 105, s. 173.
Zastępca Członka Komitet Krakowski Kraków PZPR 05-11-1975 "Gazeta Południowa", 6.11.1975.
Zastępca Członka Komitet Centralny Warszawa PZPR 20-07-1981 2-07-1986 Polska Zjednoczona Partia Robotnicza Zjazdy, plenarne posiedzenia Komitetu Centralnego, władze naczelne I sekretarze Komitetów Wojewódzkich PZPR 1981-1986, oprac. J. Jakubowski, J. Szczeblewski, Warszawa 1986, s. 36, 62; PZPR, oprac. W. Ciempiel, 1983 , s. 247.
I Sekretarz Komitet Wojewódzki Kraków PZPR 26-10-1982 PZPR, oprac. W. Ciempiel, 1983, s. 311.
Członek Komitet Centralny Warszawa PZPR 02-07-1986 29-01-1990 PZPR, oprac. J. Jakubowski, 1986, s. 62; J. Wielgosz, W 40-lecie powstania Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej 1948-1988, s. 61 i 64.
Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Nie figuruje w zasobie IPN.
.