Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 26-09-2022 12:57

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Liliana Emilia
Nazwisko: Waleśkiewicz
Nazwisko rodowe: Kowalska
Miejsce urodzenia: Pułtusk
Data urodzenia: 16-07-1953
Imię ojca: Witold
Imię matki: Janina


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Liliana Waleśkiewicz była inwigilowana przez SB z Wydz. III KWMO w Ciechanowie w ramach Sprawy Operacyjnego Rozpracowania (SOR) krypt. Alka" założonej 24.06.1981. Rozpracowywana z powodu rozpowszechniania nielegalnych wydawnictw i kontaktów z KOR (Komitet Obrony Robotników). Przeprowadzono z nią rozmowę ostrzegawczą. Sprawa Operacyjnego Rozpracowania „Alka” w dn. 6.01.1982 została przekwalifikowana na Kwestionariusz Ewidencyjny (KE) o tym samym kryptonimie. W dn. 15.07.1982 Kwestionariusz przekazano do RUSW w Pułtusku. Inwigilację zakończono 31.01.1986, a akta złożono do archiwum pod sygn. 543/II. IPN BU 0904/392 (543/II), IPN BU 01329/400 (543/2) mikrofilm.
Liliana Waleśkiewicz występuje w aktach administracyjnych KWMO w Ciechanowie dotyczących przebiegu operacji o kryptonim "Klon" w latach 1981-1982. W aktach znajdują się m.in. wnioski o zastosowanie izolacji - internowania, wykaz osób przewidzianych do wyłączenia telefonu na wypadek poważnego zagrożenia. Liliana Waleśkiewicz figuruje na wykazie osób przewidzianych do przeprowadzenia rozmowy ostrzegawczej w ramach operacji kryptonim "Klon". IPN BU 01218/75.
.