Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-03-2024 11:35

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu kierowniczych stanowisk partyjnych i państwowych PRL


Imiona: Jerzy
Nazwisko: Gawrysiak
Miejsce urodzenia: Rybno
Data urodzenia: 01-09-1928
Imię ojca: Wincenty
Imię matki: Aurelia
Dodatkowe informacje:

W PZPR od 1952 r. Ukończył Uniwersytet Leningradzki mgr ekonomii (1955 r.). W latach 1955-1958 starszy asystent na Politechnice Poznańskiej. Wiceprzewodniczący Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej (WRN) w Poznaniu, lata 1963-1964. Ambasador PRL w Niemieckiej Republice Demokratycznej (NRD) w latach 1976-1980.
Źródło: Archiwum Rady Ministrów Kancelarii Prezesa Rady Ministrów 3114/155, s. 9, 14, 42, dalej ARM 3114/155, s...; AAN V/110,156; Polska Zjednoczona Partia Robotnicza część I - Zjazdy i posiedzenia plenarne Komitetu Centralnego od I do IX Zjazdu (porządek dzienny, źródła). Część II Członkowie władz naczelnych oraz I sekretarze komitetów wojewódzkich PZPR 21 XII 1948 - 31 XII 1982. Opracowali W. Ciempiel, J. Jakubowski, J. Szczeblewski, Warszawa 1983, s.324, dalej PZPR, oprac. W. Ciempiel, 1983, s...Mołdawa T., Ludzie władzy 1944-1991. Władze państwowe i polityczne Polski na dzień 28 II 1991, Warszawa 1991, s. 187.Stanowisko Komórka organizacyjna Instytucja Miejscowość Partia polityczna Data rozpoczęcia Data zakończenia Źródło informacji
Sekretarz Komitet Dzielnicowy Poznań-Wilga PZPR 1958 1961 T. Mołdawa, Ludzie władzy 1944-1991. Władze państwowe i polityczne Polski na dzień 28 II 1991, Warszawa 1991, s.351.
Sekretarz Komitet Wojewódzki Poznań PZPR 1964 1970 T. Mołdawa, Ludzie władzy 1944-1991. Władze państwowe i polityczne Polski na dzień 28 II 1991, Warszawa 1991, s.351.
Posekretarz Stanu Ministerstwo Handlu Wewnętrznego Warszawa 01-1971 02-1972 T. Mołdawa, Ludzie władzy 1944-1991. Władze państwowe i polityczne Polski na dzień 28 II 1991, Warszawa 1991, s. 187.
Zastępca Kierownika Wydział Ekonomiczny Komitet Centralny Warszawa PZPR 21-01-1972 21-11-1972 W. Janowski, A. Kochański, Informator o strukturze i obsadzie personalnej centralnego aparatu PZPR 1948-1990, pod red. K. Persaka, Warszawa 2000, s. 113.
I Sekretarz Komitet Wojewódzki RZESZÓW PZPR 29-11-1972 19-05-1975 PZPR, oprac. W. Ciempiel, 1983, s.324.
Kierownik Ministerstwo Handlu Wewnętrznego i Usług Warszawa Brak 24-05-1975 28-05-1975 ARM 3114/155, s. 24, 27.
Minister Ministerstwo Handlu Wewnętrznego i Usług Warszawa Brak 28-05-1975 2-12-1976 ARM 3114/155, s. 19, 24; T. Mołdawa, Ludzie władzy 1944-1991. Władze państwowe i polityczne Polski na dzień 28 II 1991, Warszawa 1991, s.188.
Członek Komitet Centralny Warszawa PZPR 12-12-1975 02-1980 PZPR, oprac. W. Ciempiel, 1983, s. 167; T. Mołdawa, s. 351.
Minister-Członek Rady Ministrów I Przewodniczący Państwowa Komisja Cen Warszawa 24-08-1980 12-06-1981 ARM 3114/155, s. 4, 16, 18; T. Mołdawa, Ludzie władzy 1944-1991. Władze państwowe i polityczne Polski na dzień 28 II 1991, Warszawa 1991, s. 214, 237.
Zastępca Kierownika Wydział Handlu i Finansów Komitet Centralny Warszawa PZPR 23-07-1981 26-10-1981 W. Janowski, A. Kochański, Informator o strukturze i obsadzie personalnej centralnego aparatu PZPR 1948-1990, pod red. K. Persaka, Warszawa 2000, s. 115.
Zastępca Kierownika Wydział Ekonomiczny Komitet Centralny Warszawa PZPR 26-10-1981 19-01-1982 W. Janowski, A. Kochański, Informator o strukturze i obsadzie personalnej centralnego aparatu PZPR 1948-1990, pod red. K. Persaka, Warszawa 2000, s. 113.
Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Karta ewidencyjna funkcjonariusza. Karta ewidencyjna funkcjonariusza MO: "treść zapisu: [jedyna adnotacja - przyjęcie do służby]-stanowisko: funkcjonariusz-jednostka: KPMO Przedecz, z dniem: 19.01.45." IPN By 195/88
.