Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 24-08-2021 09:35

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Tadeusz
Nazwisko: Daniszewski
Miejsce urodzenia: Szumowo
Data urodzenia: 25-01-1954
Imię ojca: Edward
Imię matki: Zofia
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Tadeusz Daniszewski figuruje w aktach SB z Wydz. IV KW MO/ WUSW Zamość z lat 1981-1985 zarejestrowanych dn. 8.04.1981 pod numerem 5148 jako Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia krypt. "Działacz". Tadeusz Daniszewski w roku 1981 był rozpracowywany jako przewodniczący KZ NSZZ "Solidarność" w Zakładach Mięsnych w Zamościu. Dnia 26.06.1985 sprawę tę przekształcono w Kwestionariusz Ewidencyjny, który zarejestrowano pod numerem 10836 i którego prowadzenie zakończono w marcu 1987. Była to operacyjna kontrola byłego działacza NSZZ "Solidarność" prowadzona w związku z jego emigracyjnym wyjazdem do USA w roku 1983 i z powodu "podejrzenia o prowadzenie wrogiej działalności". W aktach zapisano, że tego "podejrzenia" jednak nie potwierdzono i w związku z tym prowadzenie ww. kontroli zakończono w marcu 1987. Akta te zawierają m.in. "notatki służbowe" SB z 23 i 26 marca 1981 i inne materiały - relacjonujące działalność Tadeusza Daniszewskiego w Zakładach Mięsnych w Zamościu i w MKZ NSZZ "Solidarność" w roku 1981. Zawierają także doniesienia kilku tajnych informatorów SB, w tym kilkakrotne doniesienia TW "Teresa" (bliskiego znajomego rodziny Marii i Tadeusza Daniszewskich) z roku 1982 i pierwszych dwóch miesięcy 1983 roku. IPN Lu 077/118 (II/1514).
Tadeusz Daniszewski występował w aktach SB z Wydz. III KW MO/ WUSW Zamość z lat 1981-1983 zarejestrowanych dn. 21.10.1981 pod numerem 5723 jako Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia krypt. "Misjonarze". Sprawa ta dot. działalności NSZZ "Solidarność" na terenie Zamościa. W kartotece KW MO w Lublinie i kartotece MSW zapisano m.in., że Tadeusz Daniszewski to "aktywny przewodniczący KZ NSZZ >S<, krytycznie ustosunkowany do jakichkolwiek działań prowadzonych przez PZPR". Akta sprawy złożono do archiwum pod sygn. 878/II. Akta o sygn. 878/II zniszczono ("wybrakowano") dn. 30.10.1989. Wpis na podstawie zapisów ewidencyjno-kartotecznych.
Tadeusz Daniszewski figuruje w aktach osobowych internowanego - prowadzonych przez Zakład Karny w Kwidzynie w roku 1982. Z tych akt wynika, że ww. działacz NSZZ "Solidarność" został internowany w dniu 13 grudnia 1981 w Ośrodku Odosobnienia (więzieniu) w Krasnymstawie, od dnia 9 stycznia 1982 przebywał w Ośrodku Odosobnienia we Włodawie, a od 23 kwietnia 1982 w Ośrodku Odosobnienia w Kwidzynie na podstawie decyzji komendanta wojewódzkiego MO w Zamościu nr 62/81 z dnia 13.12.1981. Tadeusz Daniszewski został zwolniony z internowania w więzieniu w Kwidzynie w dniu 9 grudnia 1982. IPN Gd 162/293 (293/12/82).
Tadeusz Daniszewski figurował w aktach Sprawy Obiektowej krypt. "Czarnoziem" zarejestrowanej 22.10.1980 pod numerem 4437 przez SB z Wydz. IV KW MO Zamość. Sprawa ta dot. pierwszych miesięcy działalności NSZZ "Solidarność" i "Solidarności" rolników na terenie Zamościa i woj. zamojskiego oraz "ochrony gospodarki rolnej woj. zamojskiego". Akta sprawy złożono do archiwum pod sygn. 58/IV. Akta o sygn. 58/IV zniszczono dn. 27.01.1990. Wpis na podstawie zapisów ewidencyjno-kartotecznych.
.