Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 24-11-2023 09:06

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Jerzy
Nazwisko: Drygalski
Miejsce urodzenia: Łódź
Data urodzenia: 19-09-1948
Imię ojca: Czesław
Imię matki: Jadwiga


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS] Objęty sprawą operacyjnego sprawdzenia jako podejrzewany o działalność „antysocjalistyczną”. Potem kontrolowany jako założyciel i działacz NSZZ "Solidarność" w miejscu pracy. Przeprowadzono z nim rozmowę ostrzegawczą. IPN Ld 047/467(06169/2)
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Brak możliwości ustalenia powodu rozpracowania. Prowadzenie SOR kontynuowano po zarejestrowaniu pod nr. 57577. Materiały przekazane do sprawy nr 57577. Wpis na podstawie zapisów ewidencyjnych.
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR]/Kwestionariusz Ewidencyjny [KE] Brak możliwości ustalenia powodu rozpracowania. Sprawa przekwalifikowana 27.07.1989 na KE. Materiały o sygn. 7831/ll zniszczono 20.01.1990 r. Wpis na podst. zapisów kartot.-ewid.
Akta internowanego Internowany od 13.12.1981 do 25.02.1982 w Łowiczu. Figuruje w wykazie osób internowanych z terenu województwa łódzkiego. IPN LD Pf 86/21, t. 3 (1360/III), IPN Ld 24/34 (1/81, 5/82)
Materiały administracyjne Jego osoba pojawia się w materiałach administracyjnych KWMO/WUSW w Łodzi z lat 1974-1988. IPN Ld pf 10/974, t. 3 (1445/X), IPN Ld pf 13/440, t. 4 (2921/XA), IPN Ld 0050/76, t. 3 (31/2/91)
Materiały administracyjne Występuje w sprawozdaniu dotyczącym realizacji planów o kryptonimach "Azalia" i "Klon". IPN Ld pf 86/14, t. 1 (1345/III)
Akta paszportowe Zastrzeżenie wyjazdów do wszystkich krajów świata na okres 2 lat na wniosek Wydz. III WUSW Łódź. Anulowane 16.06.1987. IPN Ld 0133/23139 (EALD 29571)
Teczka tajnego współpracownika [TW] W teczce znajdują się doniesienia dot. J. Drygalskiego. IPN Ld 0040/1882, t. III (46333/I)
Teczka tajnego współpracownika [TW] W teczce znajdują się doniesienia dot. J. Drygalskiego. IPN Ld 0040/782 (44519/I)
Teczka kandydata na tajnego współpracownika [kTW] W teczce znajdują się doniesienia dot. J. Drygalskiego. IPN Ld 0040/1237 (45414/I)
.