Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 05-12-2023 15:09

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Jerzy Maria
Nazwisko: Pszon
Miejsce urodzenia: Kraków
Data urodzenia: 02-07-1947
Imię ojca: Mieczysław
Imię matki: Florentyna


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta kontrolno śledcze Materiały śledcze w sprawie zajść ulicznych w marcu 1968 roku w Krakowie. Materiały o sygn. 4186/III nie odnaleziono. Informacje na podstawie zapisów ewidencyjnych.
Kwestionariusz Ewidencyjny [KE] Kwestionariusz Ewidencyjny założony na J. Pszona ze względu na "negatywne ustosunkowanie do PRL-u" i kontakt z duszpasterstwem akademickim. IPN Kr 010/12046 (1513/II)
Akta operacyjne Akta operacyjne o charakterze śledczym dotyczące demonstracji pod konsulatem ZSRR w 1973 r. i zatrzymania m. in. J. Pszona. IPN Kr 010/11467 (12576/II)
Akta operacyjne Rozpracowanie grupy młodzieży w sprawie demonstracji pod konsulatem ZSRR w 1973 r. IPN Kr 010/11741 (12897/II)
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Kontrola operacyjna prowadzona w latach 1983-1988 z powodu "prowadzenia nielegalnej propagandy" na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. IPN Kr 010/12263 (17399/II gr.)
Akta paszportowe Akta paszportowe J. Pszona. IPN Kr/40558 (EAKr 40558)
.