Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 25-09-2023 10:09

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Andrzej Edward
Nazwisko: Warchałowski
Miejsce urodzenia: Kraków
Data urodzenia: 30-11-1946
Imię ojca: Dominik
Imię matki: Franciszka


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS] Sprawa założona na A. Warchołowskiego ze względu na opozycyjną działalność polityczną w Polskim Radiu i Telewizji w Krakowie. Sprawę zakończono z powodu wyjazdu figuranta za granice. Do materiałów włączono akta internowania. Materiały zniszczono w 1989 r. Materiały o sygn. 162571/II nie zachowały się. Informacja na podstawie zapisów ewidencyjnych.
Akta operacyjne Meldunki operacyjne Wydziału II. IPN Kr 079/104 (162/K)
Akta operacyjne Sytuacja operacyjna w Ośrodku Telewizyjnym w Krakowie. IPN Kr 079/105 (163/K)
Akta operacyjne Materiały dotyczące stanu wojennego na terenie Krakowa. Dokumentacja, wykazy osób, przeszukań mieszkań internowanych oraz meldunki operacyjne. IPN Kr 010/12080 t. 2, 5, 7, 9 (15952/II)
Akta penitencjarne Karta depozytowa A. Warchałowskiego. IPN Kr 0141/17/7 (4/450)
Sprawa Obiektowa [SO] A. Warchałowski przechodzi w materiałach dotyczących rozpracowania struktur i członków NSZZ "Solidarność". Wykazy osób internowanych i poszukiwanych do internowania, wykazy członków NSZZ "Solidarność" w latach 1981-1982. IPN Gd 003/176 (200/IV)
Sprawa Obiektowa [SO] A. Warchałowski przechodzi w materiałach dotyczących działalności NSZZ "Solidarność". Charakterystyki działaczy, meldunki, notatki, plany zabezpieczeń zjazdów i działań spraw, stenogramy spotkań w latach 1981-1983. IPN Gd 003/166 t.14, 19, 21, 25, 27 (185/IV)
Akta administracyjne Materiały o charakterze operacyjnym dotyczące osób internowanych. IPN Kr 041/99 (101/K)
Akta paszportowe Akta paszportowe Andrzeja Warchałowskiego. Zastrzeżenie wyjazdów złożone przez Wydział II KWMO w Krakowie nr 6957/82 na okres 2 lat. IPN Kr 37/35507 (EAKr 35507)
.