Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-05-2024 08:55

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Marian
Nazwisko: Banaś
Miejsce urodzenia: Piekielnik
Data urodzenia: 13-07-1955
Imię ojca: Józef
Imię matki: Maria
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Marian Banaś jest wymieniony w aktach Sprawy Operacyjnego Rozpracowania (SOR) krypt. „Wasale” (nr rejestracyjny 50269) prowadzonej od 6.09.1977 do 10.12.1987 przez Wydz. III Dep. III MSW. Rozpracowanie dotyczyło Studenckich Komitetów Solidarności. Akta o sygn. IPN BU 0222/701 (54100/II).
Występuje w aktach Sprawy Operacyjnego Rozpracowania (SOR) krypt. "Hazardziści" (nr rej. 48358) założonej na działalność ROPCiO na terenie całego kraju. Odnotowany w treści "Informacji dot. IV ogólnopolskiego spotkania uczestników ROPCiO" z 27.11.1978 jako kierownik Niezależnej Grupy Studentów. Sprawę prowadził Dep. III MSW w okresie 01.03.1976-16.04.1985. Materiały zarchiwizowano w Biurze "C" MSW pod sygn. 53123/II. Akta zmikrofilmowano i zarchiwizowano pod sygn. 53123/2. Akta o sygn. IPN BU 0222/243 (53123/II), IPN BU 01228/309 (53123/2) mikrofilm.
Figuruje w materiałach administracyjnych Dep. III MSW z okresu 1977-1978 dot. "sytuacji polityczno-operacyjnej" w kraju. Akta o sygn.: IPN BU 0296/210 (KS/4/788) t. 1, IPN BU 0296/191 (KS/4/788) t. 1.
Marian Banaś został zarejestrowany 04.11.1977 pod nr. 2033 przez Wydz. III"A" KWMO w Nowym Sączu jako osoba sprawdzana w ramach Sprawy Operacyjnego Sprawdzenia (SOS) krypt. „Inicjatywa” (nr 2033), w związku z kolportażem "antysocjalistycznej literatury na terenie Podhala". Sprawę zakończono 26.10.1981 z powodu „zaniechania wrogiej działalności”. W dniu 11.12.1981 Wydz. III"A" złożył materiały w Wydz. „C” KWMO w Nowym Sączu pod sygn. 626/II. Karta EO-4 A/77 z kartoteki ogólnoinformacyjnej Wydz. „C” WUSW w Krakowie, Nowym Sączu i Tarnowie; karta Mkr-2 z kartoteki pomocniczej KWMO/WUSW Kraków; karta EO-4/73 i karta EO-4 M/74 z kartoteki pseudonimowej i kryptonimowej KWMO/WUSW Kraków; karta E-16 ze zbioru kart koordynacyjnych KWMO/WUSW Kraków; zapis pod poz. 2033 w dzienniku rejestracyjnym WUSW w Nowym Sączu; zapis pod poz. 626 w dzienniku archiwalnym WUSW w Nowym Sączu, dział II; materiały o sygn. IPN Kr 033/170 (626/II); karta E-14 z kartoteki odtworzeniowej Biura „C” MSW.
Odnotowany w „Kartotece działaczy i sympatyków SKS” prowadzonej przez Departament III MSW w okresie 1977-1980: "Sympatyk krakowskiego SKS-u". Uczestnik nielegalnych zgromadzeń i wykładów Latającego Uniwersytetu. Karta bez symbolu w zbiorze kart (Kartoteka działaczy i sympatyków Studenckiego Komitetu Solidarności z następujących ośrodków: Gdańsk, Kraków, Poznań, Szczecin, Warszawa, Wrocław) o sygn. IPN BU 01232/204 (V Ds. 163/91, 200/92); Karta bez symbolu z kartoteki odtworzeniowej Wydz. „C” WUSW Kraków.
Wg. zapisu na karcie Mkr-2 z 11.09.1981 pozostawał w zainteresowaniu Sekcji III Wydz. III"A" KWMO w Krakowie. Karta Mkr-2 z kartoteki osób pozostających w zainteresowaniu SB WUSW w Krakowie w latach 80-tych.
Akta internowanego Mariana Banasia. 20.12.1981 internowany w ramach akcji "Klon" przez Wydz. Śledczy na wniosek Wydz. III KWMO w Krakowie. Przebywał w Zakładach Karnych: Nowy Wiśnicz, Załężę-Rzeszów, Kielce, ponownie w Nowym Wiśniczu. Materiały dotyczące internowanego (J 02/S/83) zarchiwizowano pod nr. 15974/II w Wydz. „C” KWMO w Krakowie. Karta EO-13A z kartoteki ogólnoinformacyjnej Wydziału „C” WUSW w Krakowie Nowym Sączu i Tarnowie; karta E-14/1 z kartoteki internowanych MSW; karta E-16 z kartoteki internowanych Biura "C" MSW; 2 karty K-P z kartoteki kart zwróconych Biura "C" MSW oraz karty mikrofilmu zastrzeżeń wyjazdów za granicę; zapis pod poz. 15974 w dzienniku archiwalnym WUSW w Krakowie, dział II; materiały o sygn. IPN Kr 010/12080 (15952/II) t. 5-7, 9,10; IPN Kr 076/15 (15974/II), IPN Kr 0102/14/D (15974/II) oraz materiały Biura Śledczego MSW o sygn. IPN BU 01152/34; karta EO-13-A z kartoteki odtworzeniowej Biura „C” MSW.
Zarejestrowany 24.11.1981 pod nr 25187 przez Wydz. III-1 KWMO Kraków jako osoba sprawdzana w ramach Sprawy Operacyjnego Sprawdzenia (SOS) krypt. „Szwadron” (nr 25187). Sprawa została założona 24.11.1981 i dotyczyła podejrzenia istnienia "nielegalnej organizacji i związku z udziałem młodzieży i dorosłych". Zakończono 31.08.1982 z powodu skierowania sprawy do sądu i wyroku. Dnia 12.01.1983 materiały (1 tom) zarchiwizowano w Wydz. „C” KWMO Kraków pod nr 15835/II (grupowe). Podstawą założenia sprawy była informacja uzyskana przez Wydz. III-1 KWMO w Krakowie na temat powstania organizacji pn. "Akcja Na Rzecz Niepodległości" - szyfrogram do MSW z dnia 18.12.1981 w materiałach administracyjnych (ocena i opracowania analityczne) Wydz. III-1 SB KWMO w Krakowie z lat 1978-84 dotyczące bieżącej sytuacji polityczno-operacyjnej na krakowskich wyższych uczelniach, środowisku akademickim i SKS. Marian Banaś wym. w t. 1 jako jeden z inicjatorów i organizatorów tej organizacji. Oceny i opracowania analityczne Wydz. III-1 SB KWMO w Krakowie z lat 1978-1982 dotyczące bieżącej sytuacji polityczno-operacyjnej - akta o sygn. IPN Kr 056/94 (142/K), t. 1, s. 185-188v.; „Mikrofilm protokołów brakowania WUSW w Krakowie materiałów archiwalnych” o sygn. II, sygn. IPN Kr 0104/98 [J-98/4-II]); Karty E-14/1 i Mkr-2 z kartoteki ogólnoinformacyjnej Wydz. „C” WUSW w Krakowie, Nowym Sączu i Tarnowie; Karta Mkr-2 (d. E-14/1) z kartoteki odtworzeniowej kryptonimów WUSW Kraków SB; karta zagadnieniowa KWMO/WUSW Kraków; dziennik archiwalny WUSW w Krakowie dział II – zapis pod poz. 15835; dziennik rejestracyjny WUSW w Krakowie – zapis pod poz. 25187; karta E-14 z kartoteki odtworzeniowej Biura „C” MSW. Materiały 15835/II (gr.) zniszczono – Mikrofilm Prot. brakowania WUSW Kraków materiałów archiwalnych o sygn. II, sygn. IPN Kr 0104/98 (J-98/4-II).
Zarejestrowany pod nr. RSD 1/s/82 przez Wydział Śledczy KWMO w Krakowie z powodu organizowania nielegalnych zebrań i gromadzenia ulotek (art. 48 ust. 2, 3 Dekret o stanie wojennym, art. 279 kk). Dnia 08.01.1982 sprawę skierowano do Wojskowej Prokuratury Garnizonowej w Krakowie (nr rep. Pg Śl II-4/82 Wojskowej Prokuratury Garnizonowej w Krakowie). Dnia 05.02.1982 skazany na 4 lata pozbawienia wolności i utratę praw publicznych na okres 2 lat. W sentencji wyroku zalecono usunięcie skazanego z aplikacji sądowej oraz ogłoszenie wyroku w prasie. 16.03.1982 materiały zarchiwizowano pod sygn. 5405/III w Wydz. „C” KWMO Kraków, a następnie sfilmowano. Karta EO-13A z kartoteki ogólnoinformacyjnej Wydz. „C” WUSW w Krakowie Nowym Sączu i Tarnowie; 3 karty z kartoteki śledczej KWMO/WUSW Kraków; karta Mkr-3 z kartoteki śledczej Wydz. "C" WUSW Kraków; zapis pod poz. 5405 w dzienniku archiwalnym WUSW w Krakowie, dział III; akta kontrolno-śledcze o sygn. IPN Kr 07/5170 t. 1, 2; karty E-14 i Mkr-2 z kartoteki odtworzeniowej Biura „C” MSW; karta EO-13A z kartoteki kart zwróconych Biura "C" MSW; karta E-16 z kartoteki internowanych MSW. Akta o sygn. IPN BU 1357/108 t. 1-2, poprzednia sygn. IPN Kr 97/914 (So. W. 75/82, Pg. Śl. II-4/82 , WO. 155/92 IV. IV Pn. rew. 496/91); IPN Kr 096/930 (5405/III).
Zarejestrowany 07.04.1986 pod nr. 32329 przez Wydz. III WUSW Kraków jako rozpracowywany w ramach Sprawy Operacyjnego Rozpracowania (SOR) krypt. „Ikar” (nr rej. 32329), z uwagi na kolportaż „nielegalnych wydawnictw Polskiej Partii Niepodległościowej". Sprawę zakończył dnia 30.05.1990 Wydział Ochrony Konstytucyjnego Porządku Państwa WUSW w Krakowie, z powodu „niestwierdzenia wrogiej działalności”; materiały i mikrofilm złożono w Wydziale „C” WUSW Kraków pod sygn. 17561/II gr. Mikrofilm wybrakowano. Karta Mkr-2 z kartoteki ogólnoinformacyjnej Wydz. „C” WUSW Kraków Nowy Sącz i Tarnów; karta z kartoteki odtworzeniowej kryptonimów WUSW Kraków; karta EO-4A/77 z kartoteki kart zwróconych Biura "C" MSW; karta E-16 z kartoteki odtworzeniowej kryptonimów WUSW Kraków; zapisy pod poz. 32329 i 35241 w dzienniku rejestracyjnym WUSW Kraków; zapis pod poz. 17561 w dzienniku archiwalnym WUSW Kraków, dział II; karta EO-4/77 i karta Mkr-2 z kartoteki odtworzeniowej Biura „C” MSW. Materiały o sygn. IPN Kr 010/12350, IPN Kr 0101/489/D (17561/II).
Wymieniony w meldunkach operacyjnych Wydziału III i Wydziału V KWMO/WUSW w Nowym Sączu dotyczących zarejestrowanych spraw operacyjnych z lat 1970-1988. Akta o sygn. IPN Kr 689/70 (180/11).
Akta paszportowe. Dwukrotnie objęty zastrzeżeniem wyjazdów zagranicznych do wszystkich krajów świata: 1) 11.01.1982-20.12.1983 wniesione przez Wydz. Śledczy KWMO/WUSW w Krakowie, w dniu 02.02.1982 zostało przedłużone do 20.01.1985, anulowane 13.10.1985, 2) 05.06.1986-10.06.1988 "ze względu na bezp.[ieczeństwo państwa, obronność, ochr[onę] taj[emnicy]" przez Wydz. III WUSW w Krakowie. Karta Pz-35 z kartoteki paszportowej WUSW Nowy Sącz; akta o sygn. IPN Kr 37/224649 (EAKR 224649).
Zarządzenia/Orzeczenia
Treść

Ppl/Kr 117/08 - zarządzenie z dnia 30 kwietnia 2009 roku dot. Mariana Banasia. Prokurator IPN zarządził o pozostawieniu sprawy bez dalszego biegu wobec niestwierdzenia wątpliwości co do zgodności z prawdą złożonego oświadczenia lustracyjnego.

.