Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 23-05-2023 10:44

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Kazimierz
Nazwisko: Baniak
Miejsce urodzenia: Kipszna
Data urodzenia: 01-03-1957
Imię ojca: Edward
Imię matki: Elżbieta


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS]/Sprawa Operacyjnego Rozpracowania[SOR] Sprawa założona na pracowników Huty im. Lenina, którzy zorganizowali nielegalny strajk w 1988 r., w tym na K. Baniaka nr rej KR 34771. Sprawa przekwalifikowana w SOR 12.06.1988 r. Materiały i mikrofilm zniszczono z datą 20.10.1989 r. Materiały o sygn. 17383/II gr. nie zachowały się. Informacja na podstawie zapisów ewidencyjnych.
Akta kontrolno śledcze Materiały śledztwa w sprawie strajku w kombinacie Huta im. Lenina w 1988 r. IPN Kr 07/5522 (5987/III)
Akta sądowe Sprawa karna K. Baniaka założona z powodu udziału w nielegalnym strajku w Hucie im. Lenina na przełomie kwietnia i maja 1988 r. IPN Kr 17/260 (II KWS 17/88/N)
Akta penitencjarne Akta skazanego K. Baniaka. IPN Kr 081/542 (38/289/88)
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Materiały operacyjne na zajścia uliczne na terenie Krakowa-Nowej Huty w tym na K. Baniaka. Materiały zniszczono w dniu 21.10.1989 r. Materiały o sygn. 16549/II gr. nie zachowały się. Informacja na podstawie zapisów ewidencyjnych.
.