Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 23-05-2022 08:40

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Rozalia
Nazwisko: Bigos
Nazwisko rodowe: Jachymiak
Miejsce urodzenia: Ludźmierz
Data urodzenia: 05-04-1946
Imię ojca: Jan
Imię matki: Maria


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta operacyjne Sprawa Obiektowa na działalność NSZZ "Solidarność" na terenie woj. nowosądeckiego w latach 1980-83. Informacje dzienne z działalności struktur związkowych w poszczególnych zakładach pracy. IPN Kr 038/12 t.2 (41/IV)
Kwestionariusz Ewidencyjny [KE] Materiały założone na R. Bigos, byłego członka NSZZ "Solidarność". Zakończona ze względu na stwierdzenie faktu "zaprzestania wrogiej działalności". Akta nie zachowały się. Materiały o sygn. 1591/II nie zachowały się. Wpis na podstawie zapisów ewidencyjnych.
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS] Rozalia Bigos zarejestrowana do nr NS 4417 w sprawie dotyczącej kolportażu literatury antysocjalistycznej KSS "KOR" na terenie Nowego Targu. Akta zniszczono w 1989 r. Materiały o sygnaturze 506/II gr. nie zachowały się - informacja na podstawie zapisów ewidencyjnych.
.