Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 20-06-2022 09:40

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Marian Józef
Nazwisko: Bracha
Miejsce urodzenia: Glew
Data urodzenia: 24-01-1926
Imię ojca: Józef
Imię matki: Marianna


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta operacyjne Marian Bracha został zarejestrowany w czasie odbywania służby wojskowej w 7 Pułku Piechoty w Lublinie przez Informację Wojskową jako informator pod pseud. "Pewny". Zapisy ewidencyjne jednoznacznie wskazują, że Marian Bracha odmówił współpracy i nie przekazał Informacji Wojskowej żadnego doniesienia. Materiały nie zachowały się. Informacje na podstawie zapisów kartotecznych.
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Rozpracowanie członków i współpracowników nielegalnej organizacji "Konfederacji Polski Niepodległej" na terenie Krakowa. IPN Kr 010/12356 (17567/II gr.)
Akta kontrolno śledcze Materiały śledcze dotyczące nielegalnego zgromadzenia w dniu 16.12.1986 roku przy KWK "Wujek" w Katowicach. Materiały nie zachowały się. Informacja na podstawie zapisów kartotecznych.
Akta kontrolno śledcze Materiały śledcze założone w sprawie nielegalnego "zbiegowiska" w Krakowie-Nowej Hucie. M. Bracha oskarżony o nieopuszczenie miejsca "mimo wezwań organów MO". Materiały brakowano w 1989 roku. Materiały o sygnaturze 5871/III nie zachowały się. Informacje na podstawie zapisów ewidencyjnych.
.