Biuletyn informacji publicznej IPN Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 17-07-2020 09:03

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Marek
Nazwisko: Ciesielczyk
Miejsce urodzenia: Jaśkowice Legnickie
Data urodzenia: 03-04-1957
Imię ojca: Karol
Imię matki: Helena


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS]/ Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] M. Ciesielczyk figuruje w aktach SOS/SOR krypt. "Beta" nr rej. KR 19792. Sprawa była prowadzona przez Wydział III SB KWMO w Krakowie na grupę osób związanych ze środowiskiem krakowskiego SKS. IPN Kr 010/12064 (15475/II)
Sprawa Obiektowa Kontrola operacyjna środowiska studenckiego Uniwersytetu Jagiellońskiego. Rozpracowanie działaczy "Studenckiego Komitetu Solidarniści" (SKS) i "Niezależnego Zrzeszenia Studentów" (NZS). IPN Kr 08/302 t. 1-20 (315/IV)
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] M. Ciesielczyk występuje w aktach SOR krypt. "Gama 1" dotyczącej rozpracowania środowiska Studenckiego Komitetu Solidarności. IPN Kr 010/12074 (15766/II)
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS] Materiały operacyjne założone na M. Ciesielczyka. IPN Kr 010/12017 (14446/II)
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS] Materiały operacyjne na "negatywną incjatywę polityczną wobec władz państwowo-politycznych" (ulotki, listy, petycję). Akta zniszczono w 1989 r. Materiały o sygn. 16471/II nie zachowały się. Informacja na podstawie zapisów ewidencyjnych.
Akta operacyjne Doniesienia TW "Grzegorz" dotyczące M. Ciesielczyka i innych. IPN Kr 009/10039 t. 1-3 (44387/I)
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS] Kontrola operacyjna środowiska akademickiego w Krakowie. Działalność przeciwko linii politycznej partii. Nielegalne incjatywy polityczne podejmowane na uczelniach. IPN Kr 010/12129 t. 1-2 (16667/II)
Akta operacyjne Doniesienia TW "Wojtek" dotyczące M. Ciesielczyka i innych. IPN Kr 009/10099 t. 1-3 (44509/I)
Akta paszportowe Akta paszportowe M. Ciesielczyka. Materiały zniszczone, pozostała okładka akt. IPN Kr 37/205559 (EAKr 205559)
Materiały ewidencyjne Meldunki operacyjne Departamentu II MSW z doniesieniami TW "Zawisza" dotyczącymi M. Ciesielczyka. Informacja na podstawie materiałów ewidencyjnych