Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 20-06-2022 09:40

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Jan Marek
Nazwisko: Ciesielski
Miejsce urodzenia: Poznań
Data urodzenia: 05-03-1949
Imię ojca: Maksymilian
Imię matki: Bolesława


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Obiektowa [SO] Sprawa Obiektowa na Hutę im. Lenina w Krakowie założona w celu "zapobiegania, rozeznania i wykrycia wrogiej działalności". IPN Kr 08/37 (353/IV)
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Materiały operacyjne na J.Ciesielskiego, organizatora Regionalnego Komitetu Strajkowego. Akta zniszczono w 1989 r. Akta o sygn. 16301/II nie zachowały się. Informacje na podstawie zapisów ewidencyjnych.
Akta kontrolno śledcze Materiały śledcze dotyczące J. Ciesielskiego, podejrzanego o organizowanie Regionalnego Komitetu Strajkowego i wydawanie oraz rozpowszechnianie nielegalnych ulotek. IPN Kr 07/5289 (5588/III)
Akta prokuratorskie Materiały prokuratorskie przeciw J. Ciesielskiemu i innym, oskarżonym z art. 48. dekretu o stanie wojennym "o niezaprzestanie działalności związkowej i rozpowszechnianie fałszywych wiadomości". IPN Kr 97/969 (Pg Śl II 65/82)
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS] Materiały operacyjne na nielegalną działalność opozycyjną w ramach struktur "Solidarności" pracowników Huty im. Lenina w Krakowie. SOS "Komisja" włączona została do operacyjnego rozpracowania "Strajk". Materiały o sygn. 17383/II gr. nie zachowały się. Informacja na podstawie zapisów ewidencyjnych.
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia[SOS]/Sprawa Operacyjnego Rozpracowania[SOR] Materiały operacyjne dotyczące strajku w Hucie im. Lenina w dniach 26.04.-05.05.1988 r. Akta zniszczono w 1989 r. Materiały o sygn. 17383/II gr. nie zachowały się. Informacje na podstawie zapisów ewidencyjnych.
Akta kontrolno śledcze Materiały śledcze w sprawie strajku w Kombinacie Huta im. Lenina w Krakowie. IPN Kr 07/5522 t.1-5 (5987/III)
Akta prokuratorskie Materiały prokuratorskie oskarżonych o udział w nielegalnym strajku w Hucie im. Lenina w Krakowie. IPN Kr 303/295-301 (II DS 14/88)
Akta paszportowe Akta paszportowe J. Ciesielskiego. Zastrzeżenie wyjazdu za granice do 17.02.1988 r., a następnie do 01.07.1989 r. (odwołane 03.05.1989 r.). IPN Kr 37/222638 (EAKr 222638)
Akta kontrolno śledcze Materiały śledcze dotyczące nielegalnej działalności strajkowej po wprowadzeniu stanu wojennego na terenie Kombinatu Huty im. Lenina w Krakowie. IPN Kr 07/5257 t. 1-2 (5536/III)
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Materiały operacyjne na J. Ciesielskiego i innych. Akta zniszczone w 1990 r., po zakończeniu sprawy. Materiały KR 28948 zniszczono w jednostce. Informacje na podstawie zapisów ewidencyjnych.
.