Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 23-07-2021 08:33

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Jacek Tadeusz
Nazwisko: Galant
Miejsce urodzenia: Gorlice
Data urodzenia: 07-12-1941
Imię ojca: Mieczysław
Imię matki: Irena
Dodatkowe informacje:

Ppll/Kr 283/14 zarządzenie z dn. 27.02.2015 dot. Jacka Tadeusza Galanta. Prokurator IPN zarządził o pozostawieniu sprawy bez dalszego biegu wobec nie stwierdzenia wątpliwości, co do zgodności oświadczenia lustracyjnego z prawdą.Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta operacyjne Doniesienia agenturalne dotyczące Jacka Galanta i innych w teczce pracy TW "Bronisław". IPN Kr 0032/177 t. 1-4, (451/I)
Sprawa Obiektowa [SO] Kontrola operacyjna w ramach SO działalności NSZZ "Solidarność" na terenie województwa nowosądeckiego w latach 1980-1983. J. Galant został zarejestrowany do SO "Związkowcy" pod nr rej. NS 5272. IPN Kr 038/12 t. 4-6, 17, 19, ( 41/IV)
Akta operacyjne Teczka personalna i teczka pracy TW "Porucznik" z donosami na Jacka Galanta i innych. IPN Kr 0032/1181 t. 1-4, (1942/I)
Akta operacyjne Teczka kandydata na TW dotycząca Jacka Galanta o nr rej. NS 5965. Zaniechano pozyskania dnia 31.05.1982 r. z powodu niechętnego stosunku w/w do SB. Akta przechodzą w tomie 2 w Kwestionariusz Ewidencyjny o krypt. "Klon"/"Jaś" o nr rej. NS 5272 założony 07.06.1982 r. Jacek Galant był przewodniczacym KZ NSZZ "Solidarność" w Spółdzielni Inwalidów "Cel" w Gorlicach a następnie pracownikiem delegatury NSZZ "Solidarność" w Gorlicach. W okresie internowania SB próbowało pozyskać Jacka Galanta do współpracy. IPN Kr 0032/675 t. 1-2 (1212/I-k)
Akta inernowanego Teczka internowanego Jacka Galanta IPN Rz 52/292
Kwestionariusz ewidencyjny [KE] Rozpracowanie Jacka Galanta w ramach kwestionariusza ewidencyjnego, po nieudanej próbie werbunku, i odmowie podpisania deklaracji lojalności w kwietniu 1982 r. IPN Kr 0032/675 t. 1-2 (1212/I-k)
Akta operacyjne Teczka personalna i teczka pracy TW "Franciszek " z donosami m.in. na Jacka Galanta. IPN Kr 0032/1098 t. 1-2, (1809/I)
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Rozpracowanie struktur NSZZ "Solidarność" FMWiG Glinik w Gorlicach po wprowadzeniu stanu wojennego. Druk i kolportaż nielegalnych wydawnictw. IPN Kr 033/624 t. 1, 3, 5, (1818/II)
.