Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 25-07-2022 09:12

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Hanna (Hanka) Danuta
Nazwisko: Gorazd-Zawiślak
Nazwisko rodowe: Gorazd
Miejsce urodzenia: Kostopol
Data urodzenia: 26-03-1932
Imię ojca: Władysław
Imię matki: Franciszka


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta operacyjne Przechodzi w materiałach dotyczących stanu wojennego na terenie Krakowa. Dokumentacja, wykazy osób, przeszukań mieszkań internowanych oraz meldunki operacyjne. IPNKr 010/12080 t. 2, 5-7, 9, 10 (15952/II)
Akta internowanego Akta internowania dotyczące Hanny Gorazd - Zawiślak oskarżonej o "rozpowszechnianie nieprawdziwych wiadomości". Zwolniona dnia 01.02.1982 r. IPN Kr 081/317 (38/1535/82)
Akta penitencjarne Akta penitencjarne - część zawierająca dokumentację medyczną dotyczącą Hanny Gorazd-Zawiślak ze szpitala przy areszcie śledczym w Krakowie. IPN Kr 0139/57, (48/11 I.k.g. 93/82)
Akta administracyjne Przechodzi w aktach administracyjnych KWMO w Krakowie. Korespondencja między wydziałami SB KWMO. Wykazy i materiały dot. osób internowanych. IPN Kr 041/195 t. 1-9 (197/K)
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [ SOR] H. Gorazd-Zawiślak przechodzi w SOR "Konspiratorzy". Rozpracowanie członków i współpracowników "Konfederacji Polski Niepodległej" na terenie Krakowa. IPN Kr 010/12356 t. 1, 3, 5 (17567/II - gr)
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS] Hanna Danuta Gorazd-Zawiślak kontrolowana operacyjnie w ramach SOS "Nawiedzona". Podejrzana o negatywną postawę wobec władz. Była inspiratorką petycji w 1983 r. w sprawie zwolnienia działaczy KOR-u. Sprawę zakończono 28.06.1985. Materiał o sygnaturze 16014/II zostały zniszczone w 1990. Wpis na podstawie danych ewidencyjnych.
Akta administarcyjne Informacja o sytuacji w obiektach "ochranianych" przez Wydział V, sytuacja w kombinacie HIL. Informacje dzienne KWMO/ WUSW w Krakowie. IPN Kr 055/23 t. 1 (23/K)
Akta paszportowe Akta paszportowe dotyczace Hanny Gorazd-Zawiślak. Zawierają zastrzeżenie wyjazdu do WKŚ w okresie od 05.01.1982 do 05.01.1984 dokonane przez Wydział III-A KWMO w Krakowie, jako aktywnej działaczki "Solidarności" . IPN Kr 37/46006 (EAKR 46006)
.