Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 21-05-2021 09:01

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Ryszard
Nazwisko: Majdzik
Miejsce urodzenia: Skawina
Data urodzenia: 20-07-1958
Imię ojca: Mieczysław
Imię matki: Janina


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Rozpracowanie członków i sympatyków organizacji Konfederacja Polski Niepodległej na terenie woj. Krakowskiego. IPN Kr 010/12356 (17567/II)
Akta operacyjne Akta tajnego współpracownika ps. "Return" z informacjami na temat R. Majdzika. IPN Kr 00100/1307 (43846/1)mkf. jackety 1-3.
Akta internowanego Akta internowanego R. Majdzika IPN Rz 52/554
Akta aministracyjne Meldunki Wydziału V, m. in. dotyczące działalności R. Majdzika. IPN Kr 055/23 t. 1-5 (23/K)
Sprawa Obiektowa [SO] Rozpracowanie środowiska NZS i "Solidarności" na Uniwersytecie Jagiellońskim. IPN Kr 08/292 (303/IV)
Akta aministracyjne Druk MSW pt. "Informator o delegatach na I Krajowy Zjazd NSZZ "Solidarność" wrzesień-październik 1981 r. IPN Kr 049/74 (74/K)
Akta operacyjne Materiały dotyczące stanu wojennego. Akty prawne, wykazy internowanych, praca operacyjna z internowanymi, meldunki operacyjne dot. internowanych. IPN Kr 010/12080 t. 1-10 (15952/II)
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Działalność R. Majdzika w strukturach Konfederacji Polski Niepodległej a następnie "Solidarności". W ramach SOS "Dama", przekształconej w SOS "Skawinka". IPN Kr 010/12183 (16993/II)
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia SOR "Łańcuch" dot. działalności strajkowej w zakładach "Elbud" w Skawinie. W wyniku podjętych działań R. Majdzik został zwolniony z pracy. Akta zniszczono w 1989 r. Akta 16433/II zniszczono. Informacja na podstawie materiałów ewidencyjno kartotecznych.
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] SOR "Koło" na nielegalną grupę działającą na terenie zakładów "Elbud" w Skawinie. Druk i kolportaż nielegalnych wydawnictw. Sprawę skierowano do Prokuratury. Zakończyła się umorzeniem. IPN Kr 010/12117 (16545/II gr.)
Akta kontrolno śledcze Akta dochodzenia p-ko R. Majdzikowi i innym w sprawie zorganizowania "Tajnej Komisji Zakładowej" "Solidarności" w zakładach "Elbud" w Skawinie. Sprawę skierowano do Prokuratury, umorzono na mocy amnestii. IPN Kr 07/5319 (5632/III)
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS] Sprawa założona na R. Majdzika. Druk i kolportaż nielegalnych czasopism na terenie Skawiny - "wroga propaganda". Do sprawy włączono wcześniejsze rozpracowanie krypt. "Skawinka" i całość złożono do archiwum pod nr 16993/II. IPN Kr 010/12183 (16993/II)
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS] R. Majdzik występuje w aktach rozpracowania działalności Ruchu Wolność i Pokój na terenie Krakowa. IPN Kr 010/12343 t. 1-3 (17554/II)
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Kontrolowany operacyjnie w ramch SOR "Fantasta" jako sygnatariusz i uczestnik "Inicjatywy Obywatelskiej w Obronie Praw Człowieka Przeciw Przemocy w Krakowie". IPN Kr 0101/368 (17106/2) mkf
Kwestionariusz ewidencyjny [KE] Kwestionariusz Ewidencyjny prowadzony na R. Majdzika. Akta KR 33678 zniszczono w jedn. operacyjnej. Informacja na podstawie materiałów ewidencyjnych.
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS] Kontrola operacyjna R. Majdzika i innych w ramach SOS "Ogrody". Nielegalna działalność opozycyjna na terenie Skawiny. Akta 17495/II zniszczono. Informacja na podstawie materiałów ewidencyjnych.
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] R. Majdzik występuje w SOR "Nowy". Rozpracowanie środowiska Polskiej Partii Socjalistycznej w Krakowie. IPN Kr 010/12353 t. 1-3 (17564/II)
.