Biuletyn informacji publicznej IPN Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-09-2020 08:50

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Andrzej Antoni
Nazwisko: Szkaradek
Miejsce urodzenia: Chełmiec
Data urodzenia: 06-07-1948
Imię ojca: Andrzej
Imię matki: Waleria


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Obiektowa [SO] A. Szkaradek rejestrowany pod nr NS 4917 do SO "Związkowcy". Kontrola operacyjna NSZZ "Solidarność" na terenie woj. nowosądeckiego w latach 1980-83. Meldunki dzienne z działalności struktur związkowych w poszczególnych zakładach pracy, materiały operacyjne dotyczące poszczególnych działaczy "Solidarności" w regionie, wykazy osób internowanych. IPN Kr 038/12 t. 1-21 (41/IV)
Kwestionariusz ewidencyjny [KE] Rozpracowanie A. Szkaradka w ramach KE po zwolnieniu go z internowania. W wyniku dalszego rozpracowania działalności A. Szkaradka w podziemnych strukturach "Solidarności" sprawę przekształcono w 1983 r. w SOS/SOR "Ogniwo". Część materiałów znajduje się pod sygn. IPN Kr 033/664 t. 1-4 (1937/II)
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia[SOS]/ Sprawa Operacyjnego Rozpracowania[SOR} Rozpracowanie A. Szkaradka w ramach SOR "Ogniwo" prowadzącego aktywną działalność w podziemnych strukturach "Solidarności" oraz druk i kolportaż literatury bezdebitowej. A. Szkaradek wraz z innymi osobami został aresztowany. IPN Kr 033/664 t. 1-4 (1937/II)
Akta kontrolno-śledcze Materiały śledcze przeciwko A. Szkaradkowi i innym, podejrzanym o udział w "tajnym związku" oraz druk i kolportaż literatury bezdebitowej na terenie województwa nowosądeckiego. IPN Kr 037/496 t. 1-5 (499/III gr.)
Akta prokuratorskie Akta nadzoru prokuratury w sprawie przeciwko A. Szkaradkowi i innym. Działalność w podziemnych strukturach "Solidarności" oraz druk i kolportaż nielegalnej literatury. IPN Kr 5/1 (Dsn 51/84/N.Sącz)
Akta prokuratorskie Akta śledztwa przeciwko A. Szkaradkowi i innym, oskarżonym o udział w podziemnych strukturach "Solidarności" oraz druk i kolportaż nielegalnej literatury. Sprawę umorzono na mocy amnestii. IPN Kr 5/9-5/28 (1Ds 316/84/S, RSD 3/84)
Kwestionariusz Ewidencyjny [KE] Po zakończeniu SOR "Ogniwo" część materiałów wydzielono do osobnego prowadzenia. A. Szkaradek kontrolowany był dalej w ramach kwestionariusza ewidencyjnego "Szef" jako działacz podziemnej "Solidarności". Po zaangażowaniu się A. Szkaradka w działalność struktury "Komisja d/s Interwencji i Praworządności NSZZ »Solidarność«" KE przekształcono w SOR "Szef" prowadzony przez Inspektorat 2 SB WUSW w Nowym Sączu. Materiały o sygn. 2629/II nie zachowały się. Informacja na podstawie zapisów ewidencyjnych.
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Kontynuacja rozpracowania A. Szkaradka jako działacza struktury pod nazwą " Komisja d/s Interwencji i Praworządności NSZZ »Solidarność«". Materiały o sygn. 2629/II gr nie zachowały się. Informacje na podstawie zapisów ewidencyjnych.
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Rozpracowanie A. Szkaradka i innych po śmierci Zbigniewa Szkarłata, mające na celu kontrolę operacyjną wrogich SB środowisk i zapobieganie rozszerzaniu się informacji o zamordowaniu przez SB Z. Szkarłata. IPN Kr 033/744 t. 1-2 (2088/II)
Akta kontrolno-śledcze/akta operacyjne Materiały WUSW w Nowym Sączu dotyczące prowadzonych działań po śmierci Zbigniewa Szkarłata. Analizy, plany pracy WUSW, powołanie Grupy Operacyjnej do realizacji sprawy. W związku ze sprawą w aktywnym zainteresowaniu SB pozostawał A. Szkaradek. IPN Kr 143/210 (8/1013)
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS] Operacyjna kontrola działalności A. Szkaradka i odtwarzających się struktur "Solidarności" na terenie Nowego Sącza. IPN Kr 033/1088 (2554/II)
Teczka tajnego współpracownika (TW) Teczki pracy i teczka personalna tajnego współpracownika o pseudonimie "Tolo" z doniesieniami na A. Szkaradka i innych działaczy "Solidarności". IPN Kr 0032/1977 t. 1-4 (3016/I)
Teczka tajnego współpracownika [TW] Teczka pracy tajnego współpracownika o ps. "Marian" z informacjami dotyczącymi A. Szkaradka i innych. IPN Kr 0032/2125 (3224/I)
Teczka tajnego współpracownika [TW] Teczka pracy i teczka personalna tajnego współpracownika o ps. "Mocny" zwerbowanego i wykorzystywanego do zbierania informacji o A. Szkaradku. IPN Kr 0032/3063 t. 1-2 (4486/I)
Teczka tajnego współpracownika [TW] Teczka pracy i teczka personalna tajnego współpracownika o ps. "Marek" z donosami na temat A. Szkaradka i innych. IPN Kr 0032/3340 t. 1-2 (4768/I)
Teczka tajnego współpracownika [TW] Teczka pracy i teczka personalna tajnego współpracownika o ps. "Jola" z informacjami na temat A. Szkaradka. IPN Kr 0032/2573 t. 1-2 (3837/I)
Teczka tajnego współpracownika [TW] Teczki pracy i teczka personalna tajnego współpracownika o ps. "Maja" z donosami na A. Szkaradka i innych. IPN Kr 0032/3380 t. 1-3 (4808/I)
Teczka tajnego współpracownika [TW] Teczka pracy i teczka personalna tajnego współpracownika o pseudonimie "Jan" udzielającego informacji o A. Szkaradku i innych. IPN Kr 0032/3297 t. 1-2 (4725/I)
Teczka tajnego współpracownika [TW] Teczka pracy tajnego współpracownika o pseudonimie "Bronisław" z donosami na A. Szkaradka i innych działaczy "Solidarności" na terenie Gorlic i Nowego Sącza. IPN Kr 0032/177 (451/I)
Teczka tajnego współpracownika [TW] Teczka pracy i teczka personalna tajnego współpracownika o pseudonimie "Roman" z informacjami na temat A. Szkaradka. IPN Kr 0032/1600 t. 1-2 (2502/I)
Teczka tajnego współpracownika [TW] Teczki pracy i teczka personalna tajnego współpracownika o pseudonimie "Jacek" z donosami na A. Szkaradka i innych działaczy "Solidarności". IPN Kr 0032/1815 t. 1-3 (2804/I)
Teczka tajnego współpracownika [TW] Teczka pracy i teczka personalna tajnego współpracownika o pseudonimie "Czech" z informacjami dotyczącymi m. in. A. Szkaradka. IPN Kr 0032/2368 t. 1-2 (3556/I)
Teczka tajnego współpracownika [TW] Teczka pracy i teczka personalna tajnego współpracownika o pseudonimie "Leszek" z donosami na A. Szkaradka i innych. IPN Kr 0032/3308 t. 1-2 (4736/I)
Teczka tajnego współpracownika [TW] Teczka pracy i teczka personalna tajnego współpracownika o pseudonimie "Jacek" z informacjami dotyczącymi A. Szkaradka i innych. IPN Kr 0032/3439 t. 1-2 (4867/I)
Teczka tajnego współpracownika [TW] Teczka pracy i teczka personalna tajnego współpracownika o pseudonimie "Andrzej" z donosami m. in. na temat A. Szkaradka. IPN Kr 0032/3122 t. 1-2 (4545/I)
Teczka tajnego współpracownika [TW] Teczka pracy i teczka personalna tajnego współpracownika o pseudonimie "Antoni" z informacjami o A. Szkaradku i innych. IPN Kr 0032/2665 t. 1-2 (3953/I)
Teczka tajnego współpracownika [TW] Teczka pracy i teczka personalna tajnego współpracownika o pseudonimie "Stanisława" z donosami na temat A. Szkaradka. IPN Kr 0032/3106 t. 1-2 (4529/I)
Teczka tajnego współpracownika [TW] Teczka pracy i teczka personalna tajnego współpracownika o pseudonimie "Antoni" zwerbowanego przez SB w celu zbierania informacji o A. Szkaradku. IPN Kr 0032/2073 t. 1-2 (3155/I)
Teczka tajnego współpracownika [TW] Teczka pracy tajnego współpracownika o pseudonimie "Chart" udzielającego informacji o A. Szkaradku. IPN Kr 0032/3057 (4480/I)
Kwestionariusz Ewidencyjny [KE] A. Szkaradek przechodzi w materiałach kwestionariusza ewidencyjnego krypt. "Mistrz". IPN Kr 033/795 t. 1-2 (2163/II)
Kwestionariusz Ewidencyjny [KE] Rozpracowanie A. Szkaradka w ramach kwestionariusza ewidencyjnego "Kapica" założonego na jego żonę, biorącą udział w podziemnych strukturach "Solidarności". IPN Kr 033/818 t. 1-2 (2190/II)
Kwestionariusz Ewidencyjny [KE] A. Szkaradek przechodzi w materiałach operacyjnych KE o kryptonimie "Córa". IPN Kr 033/687 (2009/II)
Kwestionariusz Ewidencyjny [KE] Przechodzi w materiałach Kwestionariusza Ewidencyjnego kryptonim "Student". IPN Kr 033/1119 (2600/II)