Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 24-11-2023 09:06

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Andrzej Jacek
Nazwisko: Piotrowski
Miejsce urodzenia: Warszawa
Data urodzenia: 04-10-1956
Imię ojca: Henryk
Imię matki: Janina
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Andrzej Piotrowski 05.01.1982 został zarejestrowany pod nr. 68729 w Biurze "C" MSW przez Wydz. VI Dep. I MSW w kategorii zabezpieczenie. Powód rejestracji jest nieznany. Z zabezpieczenia zrezygnowano 07.10.1988. Karta Mkr-2 z kartoteki Dep. I MSW; dziennik rejestracyjny MSW, poz. 68729.
Objęty 16.02.1982 przez Wydz. VI Dep. I MSW sprawą kategorii Segregator Materiałów Wstępnych krypt. "Karat" o nr. 6/678/82. Zarejestrowany 23.02.1982 w Biurze "C" MSW pod nr. 69661 przez Wydz. VI Dep. I MSW w kategorii zabezpieczenie. Pozostawał w zainteresowaniu Dep. I MSW jako specjalista w dziedzinie mikroprocesorów. Planowano jego pozyskanie do współpracy w charakterze Kontaktu Operacyjnego, a następnie wysłanie do Europy Zachodniej celem zdobywania informacji w pracy, w intersującej wywiad zagranicznej firmie. Po odbyciu kilku spotkań zrezygnowano z próby werbunku w charakterze KO z powodu niechęci do kontaktów z SB, zdekonspirowania przez niego faktu spotkań o których poinformował kolegę i udziału w wydawaniu podziemnego pisma "Wiadomości". Sprawę zakończono 03.12.1983. Materiały SMW złożono 30.03.1984 w archiwum Dep. I MSW i zmikrofilmowano 11.04.1984 pod sygn. J-8655. Karta Mkr-2 z kartoteki Dep. I MSW; karta EO-4-A/77 z kartoteki Biura „C” MSW; dziennik rejestracyjny MSW, poz. 69661; dziennik koordynacyjny MSW, poz. 5659 z 1982 r.; dziennik archiwalny Dep. I poz. 8655, książka ewidencyjna mikrofilmów i jacketów Dep. I poz. 8655; akta SMW sygn. IPN BU 01593/116 (J-8655).
Odnotowano informacje o sprawdzeniach ww. w ewidencji operacyjnej MSW w 1982: 1) wg zapisu z 18.05.1982 - przez Wydz. III-2 KSMO; 2) zapisu z 21.09.1982 - przez Wydz. III Biura Studiów SB MSW; 3) zapisu z 19.11.1982 - przez Biuro Ochrony Rządu. Karta EO-4-A/77 z kartoteki ogólnoinformacyjnej Biura "C" MSW.
Sprawdzany 22.11.1982 przez Wydz. I Biura Ochrony Rządu w ewidencji Biura "C" MSW. Jako powód wpisano "sprawdzenie". Karta EO-4-A/77 z kartoteki ogólnoinformacyjnej Biura "C" MSW; dziennik koordynacyjny MSW, poz. 3659 z 1982 r.
Objęty śledztwem 21.09.1982 Wydz. Śledczego KSMO (S-86/82) dot. powielania i kolportowania od 13.12.1981 "nielegalnych" wydawnictw i ulotek, w tym pisma „Wiadomości”. Po rewizji w mieszkaniu 25.05.1982, nie stawił się 2 dni później na przesłuchanie w KSMO i zaczął się ukrywać. Z powodu niemożności ustalenia miejsca jego pobytu 29.09.1982 śledztwo przeciw niemu zostało zawieszone. Zatrzymany w Warszawie 17.12.1982; zwolniony pod warunkiem codziennego telef. meldowania się. W śledztwie S-10/83 wznowionym w 1983 roku odpowiadał z wolnej stopy. 14.04.1983 Wojsk. Prok. Garnizonowa (Pg. Śl. II-12/83) oskarżyła go o rozpowszechniania "fałszywych wiadomości mogących wywołać niepokój publiczny i rozruchy". Dwukrotnie umorzono postępowania na mocy amnestii z 21.07.1983: 8.08.1983 (przez Sąd WOW; sygn. sprawy SoW 269/83) i 24.07.1984 (Sąd Rejonowy m.st. Warszawy). 26.02.1985 Wydz. Śledczy SUSW złożył materiały w Wydz. „C” SUSW pod sygn. 3007/III. Materiały sprawy S-86/82 połączono z sprawą S-10/83. Dwukrotne rozpatrzenie sprawy wyniknęło z faktu, że A. Piotrowski uważając się za niewinnego, złożył 2.09.1983 zażalenie na postanowienie sądu z 08.08.1983 do Izby Wojskowej Sądu Najwyższego. Sprawę odesłano 26.09.1983 do Wojsk. Prokuratury Garnizonowej w Warszawie i orzeczeniem z 11.11.1983. przekazana do Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy. Ten ostatni swoim wyrokiem z 24.07.1984 ponownie umorzył postępowanie karne na mocy amnestii. Karta Mkr-2 (dawna E-14/1) i karta EO-13-A z kartoteki odtworzeniowej Biura "C" MSW; karty Mkr-2 (E-14/1) z kartoteki ogólnoinformacyjnej Biura "C" MSW; dziennik rejestracyjny postępowań przygotowawczych SUSW, poz. S-86/82 i S-10/83; dziennik archiwalny spraw śledczych SUSW, poz. 3007; akta kontrolne śledztwa sygn. IPN BU 01205/84 (3007/III); akta prokuratorskie Wojskowej Prokuratury Garnizonowej w Warszawie sygn. IPN BU 962/180 (Pg Śl. II 12/83); akta sądowe Wojskowego Sądu Okręgowego sygn. IPN BU 536/2 (SoW 269/83) t. 1-3; akta Wojskowej Prokuratury Garnizonowej sygn. IPN BU 960/488 (15583/488); akta Naczelnej Prokuratury Wojskowej sygn. IPN BU 551/167 (V Pn. nadz. II 39/83).
Wymieniony w materiałach administracyjnych SUSW z lat 1984-1986 dot. typowania i uzgadniania kandydatów do wykonania prac obronnych stanowiących tajemnicę państwową w Przemysłowym Instytucie Elektroniki "UNITRA-CEMI" w Warszawie. Akta o sygn. IPN BU 0743/4710 (4023/R; poprzednia sygn. IPN BU 0743/46), t. 130.
Akta paszportowe. Akta o sygn. IPN BU 1005/47805 (EAGM 47805). Akt o sygn. IPN BU 1005/147383 (EAGM 147383) nie odnaleziono.
Zarządzenia/Orzeczenia
Treść

Ppl/Wa 366/13/3 - Zarządzenie z dn. 11.09.2013 r. dot. Andrzeja Piotrowskiego. Prokurator IPN zarządził o pozostawieniu sprawy bez dalszego biegu wobec niestwierdzenia wątpliwości co do zgodności z prawdą złożonego oświadczenia lustracyjnego.

.